Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


24.04.2014

Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u"

od Gimnazija Prnjavor

Informacije o održanim sastancima Savjeta učenika:

Broj održanih sastanaka Savjeta učenika: 8
Broj članova Savjeta učenika najčešće prisutnih na sastancima: 12
Koliko odjeljenja ima u školi? 16
Da li koordinator rada prisustvuje sastancima Savjeta učenika? Da

Informacije o prisustvu na sjednicama Nastavničkog vijeća i Školskog odbora

Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Nastavničkog vijeća? Da
Na koliko sjednica Nastavničkog vijeća je prisustvovao Savjet učenika do 11. aprila 2014. godine? 1
Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Školskog odbora? Da.
Na koliko sjednica Školskog odbora je prisustvovao Savjet učenika do 11. aprila 2014. godine? Ne.
Obrazloženja odgovora: Predsjednik je prisustvovao i na jednoj sjednici Savjeta roditelja.

Informacije o provođenju zajedničkih aktivnosti na nivou Repoublike Srpske i BiH

Da li je Savjet učenika proveo istraživanje na temu adaptacije rada odjeljenskih zajednica? Da. Rezultati su poslani.
Da li je Savjet učenika realizovao prvi dio aktivnosti „Škola po PS-u“ Da.
Da li je Savjet učenika proslijedio informacije vezane za aktivnost „Stipendije za sve“? Ne. Nije proslijeđeno u školu zbog loše komunikacije sa starim predsjednikom regije.
Da li je Savjet učenik proslijedio literarni konkurs na temu „Obrazovanje na moj način“? Da. Preko profesora srpskog jezika i preko oglsne table.
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost „Dan D“? Ne - Smatramo da to nije bilo potrebno jer imamo dobru komunikaciju sa profesorima.
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost „PST“? (ukoliko nije, navesti precizirano vrijeme realizacije iste) Ne. Dogovor na nivou regije.
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost „Ostavimo trag“? (ukoliko nije, navesti precizirano vrijeme realizacije iste) Da. Klupa je postavljena kod javnog bunara koji se nalazi blizu škole.


Informacije o provođenju aktivnosti na nivou regije:

Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost Obilježavanje dana maternjeg jezika? Da. Postavljen je pano u holu skole .
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost Info tačka? Da. Posatavljena je tabla u holu škole na kojoj učenici mogu postavljati pitanja koja ih zanimaju po pitanju rada i funkcije SU,kao i ostala pitanja.
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost Istraživanje o potrebama tržišta rada? Da. Izvjestaj o ovom istraživanju poslan je u predviđenom roku.
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost Okreni se za 69? Ne. Jer koordinator nije bio za ovu aktivnost,a samim tim i ostali članovi su demotivisani .

Informacije o provođenju aktivnosti na nivou škole

Planirane aktivnosti do 16. juna 2014. godine:

Aktivnost 1:Obilježavanje dana planete Zemlje. 22.4. –dogovorili smo se da po jedan učenik u svom odjeljenu napravi prezentaciju koju će održati na času oz.

Realizovane aktivnosti na niovu škole do 11. aprila 2014.godine:
Aktivnost 1: Dobrovoljno davanje krvi. U Martu mjesecu .

Poteškoće pri radu
Slaba pomoc uprave skole u realizaciji projekta „Ostavi trag-promovisi prave vrijednosti“.dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007