Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


24.04.2014

Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u"

od Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

Информације о одржаним састанцима Савјета ученика:

Број одржаних састанака Савјета ученика: 13
Број чланова Савјета ученика најчешће присутних на састанцима: 10
Колико одјељења има у школи? 4
Да ли координатор рада присуствује састанцима Савјета ученика? Da
Образложења одговора: Direktor škole ne podržava prisustvo učenika na sjednicama.


Информације о присуству на сједницама Наставничког вијећа и Школског одбора

Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Наставничког вијећа? Ne prisusustvuje.
На колико сједница Наставничког вијећа је присуствовао Савјет ученика до 11. априла 2014. године? /
Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Школског одбора? Ne prisustvuje
На колико сједница Школског одбора је присуствовао Савјет ученика до 11. априла 2014. године? /

Информације о провођењу заједничких активности на нивоу Репоублике Српске и БиХ

Да ли је Савјет ученика провео истраживање на тему адаптације рада одјељенских заједница? Da.Poslali smo reyultate
Да ли је Савјет ученика реализовао први дио активности „Школа по ПС-у“ Da.
Да ли је Савјет ученика прослиједио информације везане за активност „Стипендије за све“? Ne.
Да ли је Савјет ученик прослиједио литерарни конкурс на тему „Образовање на мој начин“? Savet učenika je prosledio literalni konkurs putem oglasa.

Да ли је Савјет ученика реализовао активност „Дан Д“? Savet učenika je nije relizovao ovu aktivnost, zbog nedostatka vremena.
Да ли је Савјет ученика реализовао активност „ПСТ“? (уколико није, навести прецизирано вријеме реализације исте) Regija nije realiyovala ovu aktivnost.
Да ли је Савјет ученика реализовао активност „Оставимо траг“? (уколико није, навести прецизирано вријеме реализације исте) Savet učenika nije realizovao ovu aktvinost zbog nedostatka sredstava.

Информације о провођењу активности на нивоу регије:

Да ли је Савјет ученика реализовао активност obilježavanje dana maternjeg jezika? Ne
Да ли је Савјет ученика реализовао активност Info tačka?? da
Да ли је Савјет ученика реализовао активност Istraživanje o potrebama tržišta rada? Ne
Да ли је Савјет ученика реализовао активност Okreni se za 69 stepeni? Ne

Информације о провођењу активности на нивоу школе

Планиране активности до 16. јуна 2014. године:

Активност 1: 22.4.Obilježavanje dana Planete zemlje.
Активност 2: 7.6.Regionalni događaj

Реализоване активности на ниову школе до 11. априла 2014.године:

Активност 1: Prezentacija za devete razrede.
Активност 2:Problemi u školi.

Потешкоће при раду
Nedostatak sredstava i loša saradnja sa učenicima.


dokumenti uz aktivnost:
Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj


» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika za Å¡kolsku 2013/2014 i plan rada za Å¡kolsku 2014/2015 - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» IzvjeÅ¡taj za drugi dio aktivnosti ,,Å kola po PS-u" - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» IzvjeÅ¡taj o radu savjeta učenika - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012 - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Promocija OpÅ¡tih izbora 2010 - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Promocija upisa gimnazije u osnovnim Å¡kolama - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Književno veče sa Jelenom Pejić i gimnazijalcima - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Å kolski časopis – Koraci - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Sastanak Savjeta učenika grada Doboja - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Savjet učenika i Crveni krst u akciji - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Edukacija o volonterizmu - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Akcija HIV/AIDS - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Jedno dijete, jedan slatkiÅ¡ - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Osavremenjavanje Å¡kolske biblioteke - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» VrÅ¡njačka edukacija novih članova Savjeta učenika - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj


Copyright © by OKC 2007