Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


24.04.2014

Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u"

od Srednja mješovita škola „Jovan Dučić“ Teslić

Информације о одржаним састанцима Савјета ученика:

Број одржаних састанака Савјета ученика: /
Број чланова Савјета ученика најчешће присутних на састанцима: 28
Колико одјељења има у школи? 34
Да ли координатор рада присуствује састанцима Савјета ученика? Da

Информације о присуству на сједницама Наставничког вијећа и Школског одбора

Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Наставничког вијећа? da
На колико сједница Наставничког вијећа је присуствовао Савјет ученика до 11. априла 2014. године? 2
Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Школског одбора? da
На колико сједница Школског одбора је присуствовао Савјет ученика до 11. априла 2014. године? 1

Информације о провођењу заједничких активности на нивоу Репоублике Српске и БиХ

Да ли је Савјет ученика провео истраживање на тему адаптације рада одјељенских заједница? Da
Да ли је Савјет ученика реализовао први дио активности „Школа по ПС-у“ Ne
Да ли је Савјет ученика прослиједио информације везане за активност „Стипендије за све“? Ne
Да ли је Савјет ученик прослиједио литерарни конкурс на тему „Образовање на мој начин“? Da
Да ли је Савјет ученика реализовао активност „Дан Д“? Ne
Да ли је Савјет ученика реализовао активност „ПСТ“? (уколико није, навести прецизирано вријеме реализације исте) Ne
Да ли је Савјет ученика реализовао активност „Оставимо траг“? (уколико није, навести прецизирано вријеме реализације исте) Ne

Информације о провођењу активности на нивоу школе
Планиране активности до 16. јуна 2014. године:
Активност 1: “Humanitarni koncert za materijalno ugrožene porodice sa opštine“ Cilj ove aktivnost jeste da jednoj porodici sa opštine koja je socijalno ugrozena uljepsamo praznike.
Активност 2: „Okreni se za 69 stepeni“

Реализоване активности на ниову школе до 11. априла 2014.године:

Активност 1: “Humanitarni koncert za materijalno ugrožene porodice sa opštine“
Cilj ove aktivnost jeste da jednoj porodici sa opštine koja je socijalno ugrozena uljepsamo praznike.Skola je finacirala.učestovali su učenici nase škole.


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007