Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


24.04.2014

Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u"

od Srednja škola „Nikola Tesla“ Brod

Informacije o održanim sastancima Savjeta učenika:

Broj održanih sastanaka Savjeta učenika: 2
Broj članova Savjeta učenika najčešće prisutnih na sastancima: 15
Koliko odjeljenja ima u školi? 20
Da li koordinator rada prisustvuje sastancima Savjeta učenika? Da

Informacije o prisustvu na sjednicama Nastavničkog vijeća i Školskog odbora

Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Nastavničkog vijeća? Ne
Na koliko sjednica Nastavničkog vijeća je prisustvovao Savjet učenika do 11. aprila 2014. godine? Ni na jednoj.
Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Školskog odbora? Ne
Na koliko sjednica Školskog odbora je prisustvovao Savjet učenika do 11. aprila 2014. godine? Ni na jednoj.

Informacije o provođenju zajedničkih aktivnosti na nivou Repoublike Srpske i BiH

Da li je Savjet učenika proveo istraživanje na temu adaptacije rada odjeljenskih zajednica? Da
Da li je Savjet učenika realizovao prvi dio aktivnosti „Škola po PS-u“ Ne
Da li je Savjet učenika proslijedio informacije vezane za aktivnost „Stipendije za sve“? Ne
Da li je Savjet učenik proslijedio literarni konkurs na temu „Obrazovanje na moj način“? Da
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost „Dan D“? Nakon raspusta će biti realizovano.
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost „PST“? Ne još, potrudićemo se da realizujemo.
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost „Ostavimo trag“? Da

Informacije o provođenju aktivnosti na nivou regije:

Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost literarni konkurs? Da
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost „Info tačka“? Da
Da li je Savjet učenika realizovao aktivnost Obilježavanje dana maternjeg jezika? Da

Informacije o provođenju aktivnosti na nivou škole

Planirane aktivnosti do 16. juna 2014. godine:

Aktivnost 1: Muzički tobogan – zabava za sve učesnike naše škole u vidu muzičkog takmičenja.
Aktivnost 2: Radionica vršnjačke edukacije na temu Reproduktivno zdravlje - „ Sigurnije sutra“.
Aktivnost 3: Anketa „Naj profa“.

Realizovane aktivnosti na niovu škole do 11. aprila 2014.godine:

Aktivnost 1: Obnavljanje spomenika „Nikoli Tesli“ ispred naše škole, svi delegati su učestvovali, spomenik je do neke mjere očišćen i spreman za farbanje i druge kreativnosti.
Aktivnost 2: 8. mart, obilježavanje dana žena - „Cvijet poštovanja“. (na ovaj dan smo dijelili karanfile profesoricama, a takođe je održana i priredba).

Primjeri dobre prakse
Čišćenje školskog dvorišta, akcija „Jedan slatkiš- jedno dijete“, održavanje i rad kino sale (amfiteatar škole).

Poteškoće pri radu
Krađa pojačala, koji nam je bio potreban za projekatovanje filmova (ali taj problem bi trebao u kraćem roku da se riješi).


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007