Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


23.04.2014

Izvještaj o radu Savjeta učenika

od Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička Banjaluka

1. Информације о одржаним састанцима Савјета ученика:

Број одржаних састанака Савјета ученика: 6
Број чланова Савјета ученика најчешће присутних на састанцима: 7
Колико одјељења има у школи? 37
Да ли координатор рада присуствује састанцима Савјета ученика? Да
Образложења одговора: Сваки састанак биљежи приједлоге, критике и похвале као и активности о којима говоримо на састанцима.

2. Информације о присуству на сједницама Наставничког вијећа и Школског одбора

Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Наставничког вијећа? Да
На колико сједница Наставничког вијећа је присуствовао Савјет ученика до 11. априла 2014. године? 1
Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Школског одбора? Не
На колико сједница Школског одбора је присуствовао Савјет ученика до 11. априла 2014. године? -
Образложења одговора: Никако нисам ни добијала позив за сједницу Школског одбора.

3. Информације о провођењу заједничких активности на нивоу Репоублике Српске и БиХ

Да ли је Савјет ученика провео истраживање на тему адаптације рада одјељенских заједница? Да
Да ли је Савјет ученика реализовао први дио активности „Школа по ПС-у“ Да
Да ли је Савјет ученика прослиједио информације везане за активност „Стипендије за све“? Не
Да ли је Савјет ученик прослиједио литерарни конкурс на тему „Образовање на мој начин“? Не
Да ли је Савјет ученика реализовао активност „Дан Д“? Да
Да ли је Савјет ученика реализовао активност „ПСТ“? (уколико није, навести прецизирано вријеме реализације исте) Не. Активност би требала да буде 25ог априла текуће године.
Да ли је Савјет ученика реализовао активност „Оставимо траг“? (уколико није, навести прецизирано вријеме реализације исте) Не. До краја маја би требала да буде одрађена крајем априла текуће године.

4. Информације о провођењу активности на нивоу регије:

Да ли је Савјет ученика реализовао активност „Постављање права и обавеза ученика“? Да
Образложења одговора: Залијепили смо у школи нови правилник и усликали. Фотографије смо послали као доказ да смо одрадили активност.
Да ли је Савјет ученика реализовао активност
„Остави траг“? Не.
Образложења одговора: Активност је у току.
Да ли је Савјет ученика реализовао активност „Идемо на Марс“? Не.
Образложења одговора: Због одређених правила и разлога професора ова активност није одрађена у нашој школи.

5. Информације о провођењу активности на нивоу школе

Планиране активности до 16. јуна 2014. године:
Активност 1:Поклони књигу, помози другу
Активност 2: Размјена ученика
Активност 3: Прољетно уређење школског дворишта
Активност 4: Свјетски дан поезије
Активност 5: Учешће у раду асоцијације СУ Бањалучке регије
Активност 6: Округли сто на тему „Стицање радних навика“ за четврте разреде

Реализоване активности на ниову школе до 11. априла 2014.године:
Активност 1: Истраживање
Активност 2:Права и обавезе
Активност 3:Учешће на пројекту ИНФО-ХАУС
Која се још у току.

6. Примјери добре праксе

Углавном добра воља и жеља за радом мотивишу цијели СУ УТТШ. Направили смо велику промјену у СУ након састанка на Бардачи. Доведени су нови чланови а неактивни чланови су „избачени“.

7. Потешкоће при раду

Демотивација и прича о другој теми која није везана за одређену тему на састанку. Договор је био да кад се разговара о некој теми да онда само о томе разговарамо. Тек након што завршимо разговор о тој теми можемо да разговарамо и о осталим стварима.


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007