Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


27.01.2014

Izvještaj o radu Savjeta učenika

od Srednja škola „Đuro Radmanović“ Novi Grad

Информације о одржаним састанцима Савјета ученика

Број одржаних састанака Савјета ученика: 5
Број чланова Савјета ученика најчешће присутних на састанцима: 17-25
Колико одјељења има у школи? 29
Да ли координатор рада присуствује састанцима Савјета ученика? Да

Информације о присуству на сједницама Наставничког вијећа и Школског одбора

Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Наставничког вијећа? Да
На колико сједница Наставничког вијећа је присуствовао Савјет ученика до 31. 12. 2013. године? 1
Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Школског одбора? Да
На колико сједница Школског одбора је присуствовао Савјет ученика до 31. 12. 2013. године? 1

Информације о провођењу заједничких активности на нивоу Репоублике Српске и БиХ

Да ли је Савјет ученика провео истраживање и послао резултате истраживања? Не
Да ли је Савјет ученика провео акцију „Један слаткиш – једно дијете“? Да

Информације о провођењу активности на нивоу регије:

Да ли је Савјет ученика реализовао акцију „Међународни дан средњошколаца“? Да
Да ли је Савјет ученика реализовао акцију „Замијени ме – промијени ме“? Да
Да ли је Савјет ученика реализовао акцију LiBRE for Office, liberty for people! Не
Образложења одговора: Активност је због недостатка времена пребачена у друго полугодиште

Информације о провођењу активности на нивоу школе

Планиране активности до 31. 12. 2013. године:
Активност 1:Један слаткиш-једно дијете
Активност 2:Замијени ме-Промијени ме
Активност 3: Међународни дан средњошколаца

Реализоване активности до 31. 12. 2013. године:

Активност 1: Један слаткиш-једно дијете
Активност 2:Замијени ме-Промијени ме
Активност 3:Бал средњошколацаdokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007