Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


27.01.2014

Izvještaj o radu Savjeta učenika

od Muzička škola,,Savo Balaban\

Informacije o održanim sastancima Savjeta učenika

Broj održanih sastanaka Savjeta učenika: 11
Broj članova Savjeta učenika najčešće prisutnih na sastancima: 6-7
Koliko odjeljenja ima u školi? 4
Da li koordinator rada prisustvuje sastancima Savjeta učenika? Prisustvujue.

Informacije o prisustvu na sjednicama Nastavničkog vijeća i Školskog odbora

Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Nastavničkog vijeća? Ne.
Na koliko sjednica Nastavničkog vijeća je prisustvovao Savjet učenika do 31. 12. 2013. godine? U prvom polugodištu nismo prisustvovali Nastavničkom vijeću.
Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Školskog odbora? Ne.
Na koliko sjednica Školskog odbora je prisustvovao Savjet učenika do 31. 12. 2013. godine? U prvom polugodištu nismo prisustvovali Školskom odboru.

Informacije o provođenju zajedničkih aktivnosti na nivou Repoublike Srpske i BiH

Da li je Savjet učenika proveo istraživanje i poslao rezultate istraživanja? Da.
Da li je Savjet učenika proveo akciju „Jedan slatkiš – jedno dijete“? Da.
Obrazloženja odgovora: Prikupljeno je 13 paketića koji su podjeljeni 30.12.2013.

Informacije o provođenju aktivnosti na nivou regije:

Da li je Savjet učenika realizovao akciju „Međunarodni dan srednjoškolaca“? Da
Obrazloženja odgovora: Obilježili smo dan srednjoškolaca tako što smo učenike počastili slatkišima, izradili panoe na kojima su pisali prava i obaveze srednjoškolaca, te pano na koji su se potpisali svi srednjoškolci Muzičke škole.

Da li je Savjet učenika realizovao akciju „Zamijeni me – promijeni me“? Ne
Obrazloženja odgovora: Ovu aktivnost nismo uspjeli realizovati u prvom polugodištu ,planirana je u drugoj polovini decembra kada smo svi kolektivno i profesori i učenici imali previše obaveza pa smo odlučili da ćemo je realizovati na pocečtku drugog

Da li je Savjet učenika realizovao akciju LiBRE for Office, liberty for people! Ne
Obrazloženja odgovora: Aktivnost je zbog nedostatka vremena prebačena u drugo polugodište

Informacije o provođenju aktivnosti na nivou škole

Planirane aktivnosti do 31. 12. 2013. godine:

Aktivnost 1:Dan srednjoškolaca
Aktivnost 2:Obilježavanje dana borbe protiv side
Aktivnost 3: Učestvovanje u Novogodišnjem koncertu naše škole ( ukrašavanje pozorišta novogodišnjim nakitom, prodaja karata, rad sa najmlađim učenicima škole hor 'VILENJAK'

Realizovane aktivnosti do 31. 12. 2013. godine:

Aktivnost 1: Jedan slatkiš -jedno dijete
Aktivnost 2:Dan srednjoškolaca

Poteškoće pri radu

Nezainteresovanost učenika.dokumenti uz aktivnost:
Muzička škola,,Savo Balaban\


» Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Izvještaj o radu Savjeta učenika - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PREZENTACIJA RADA SAVJETA UČENIKA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» IZVEŠTAJ O HUMANITARNOJ AKCIJI UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE "SAVO BALABAN" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» KONCERT UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE "SAVO BALABAN" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» IZVJESTAJ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» AKTIVNOSTI - KONCERTI - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PROJEKAT "VOLONTIRAJ-KREDITIRAJ" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» VOLONTERSKA AKCIJA SPECIJALNA SKOLA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» ORGANIZOVANJE MATURSKOG I GODIŠNJEG KONCERTA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Održan izborni sastanak - Muzička škola,,Savo Balaban\

» VOLONTIRAJ KREDITIRAJ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PREDAVANJE NA TEMU "PRVA POMOĆ" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» POSJETA SPECIJALNOJ ŠKOLI ĐORDJE NATOŠEVIĆ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» "SVETI SAVA" ŠKOLSKA SLAVA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» POFESIONALNA ORJANTACIJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA PRIJEDORSKE REGIJE - Muzička škola,,Savo Balaban\

» KONCERT U DOMU PENZIONERA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Obilježavanje Dana borbe protiv SIDE - Muzička škola,,Savo Balaban\

» HUMANITARNI VASKRŠNJI KONCERT - Muzička škola,,Savo Balaban\


Copyright © by OKC 2007