Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


27.01.2014

Izvještaj o radu Savjeta učenika

od Mašinska škola Prijedor

Информације о одржаним састанцима Савјета ученика

Број одржаних састанака Савјета ученика: 5
Број чланова Савјета ученика најчешће присутних на састанцима: 13
Колико одјељења има у школи? 20
Да ли координатор рада присуствује састанцима Савјета ученика? да

Информације о присуству на сједницама Наставничког вијећа и Школског одбора

Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Наставничког вијећа? не
На колико сједница Наставничког вијећа је присуствовао Савјет ученика до 31. 12. 2013. године? -
Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Школског одбора? не
На колико сједница Школског одбора је присуствовао Савјет ученика до 31. 12. 2013. године? -

Информације о провођењу заједничких активности на нивоу Репоублике Српске и БиХ

Да ли је Савјет ученика провео истраживање и послао резултате истраживања? да
Да ли је Савјет ученика провео акцију „Један слаткиш – једно дијете“? да

Информације о провођењу активности на нивоу регије:

Да ли је Савјет ученика реализовао акцију „Међународни дан средњошколаца“? Да
Да ли је Савјет ученика реализовао акцију „Замијени ме – промијени ме“? Да
Да ли је Савјет ученика реализовао акцију LiBRE for Office, liberty for people! Не
Образложења одговора: Активност је због недостатка времена пребачена у друго полугодиште

Информације о провођењу активности на нивоу школе

Планиране активности до 31. 12. 2013. године:

Активност 1: Конституисање Савјет ученика
Активност 2: Обиљежавање значајних међународних догађаја
Активност 3: Хуманитарна акција прикупљања помоћи за апсолвента Рударског факултета у Приједору због здравственог стања
Активност 4: Хуманитарна акција прикупљања помоћи за ученика наше школе због здравственог стања

Реализоване активности до 31. 12. 2013. године:

Активност 1: Конституисање Савјета ученика
Активност 2: Набавка кафе апарата
Активност 3: Хуманитарна акција прикупљања помоћи за апсолвента Рударског факултета у Приједору због здравственог стања
Активност 4: Хуманитарна акција прикупљања помоћи за ученика наше школе због здравственог стања

Потешкоће при раду

Недовољна заинтересованост ученика
dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007