Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


27.01.2014

Izvještaj o radu Savjeta učenika

od Elektrotehnička škola Prijedor

Информације о одржаним састанцима Савјета ученика

Број одржаних састанака Савјета ученика: 4
Број чланова Савјета ученика најчешће присутних на састанцима: 10
Колико одјељења има у школи? 20
Да ли координатор рада присуствује састанцима Савјета ученика? Увијек.

Информације о присуству на сједницама Наставничког вијећа и Школског одбора

Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Наставничког вијећа? Да.
На колико сједница Наставничког вијећа је присуствовао Савјет ученика до 31. 12. 2013. године? Једном, и то на завршној сједници полугодишта.
Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Школског одбора? На крају школске године, једном годишње.
На колико сједница Школског одбора је присуствовао Савјет ученика до 31. 12. 2013. године? 0


Информације о провођењу заједничких активности на нивоу Репоублике Српске и БиХ

Да ли је Савјет ученика провео истраживање и послао резултате истраживања? Јесте.
Да ли је Савјет ученика провео акцију „Један слаткиш – једно дијете“? Јесте.

Информације о провођењу активности на нивоу регије:

Да ли је Савјет ученика реализовао акцију „Међународни дан средњошколаца“? Јесте
Да ли је Савјет ученика реализовао акцију „Замијени ме – промијени ме“? Јесте

Да ли је Савјет ученика реализовао акцију LiBRE for Office, liberty for people! Не
Образложења одговора: Активност је због недостатка времена пребачена у друго полугодиште

Информације о провођењу активности на нивоу школе

Планиране активности до 31. 12. 2013. године:

Активност 1: Уређивање кабинета савјета ученика.
Активност 2: Покретање школског часописа.


Реализоване активности до 31. 12. 2013. године:

Активност 1: Уређивање кабинета савјета ученика.
Активност 2: Покретање школског часописа.dokumenti uz aktivnost:
Elektrotehnička škola Prijedor


» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika za Å¡kolsku 2013/2014 i plan rada za Å¡kolsku 2014/2015 - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» IzvjeÅ¡taj za drugi dio aktivnosti ,,Å kola po PS-u" - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za Å¡kolsku 2011/2012 - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» POSJETA DJEÄŒIJEM DOMU „RADA VRANJEÅ EVIĆ“, BANjA LUKA - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Realizacija projekta “PODSTAKNIMO MLADE DA SE MOTIVIÅ U” - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Humanitarna akcija „JEDAN SLATKIÅ  – JEDNO DIJETE“ - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» SAJAM Å KOLSKIH AKTIVNOSTI - REGIONALNI PROJEKAT - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Organizovanje debate na temu: ODLAZAK MLADIH IZ BiH - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Zabavimo se i uživajmo zajedno - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Volonterska akcija : "Jedna marka za Daliborku" - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Humanitarno - volonterska akcija "JEDAN SLATKIÅ  - JEDNO DIJETE" - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Grant projekat " UreÄ‘enje multimedijalnog prostora za Savjet učenika" - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor

» Volonterska akcija sakupljanja knjiga za Å¡kolsku biblioteku - Elektrotehnička Å¡kola Prijedor


Copyright © by OKC 2007