Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


25.01.2014

Izvještaj o radu savjeta učenika

od Srednjoškolski centar,,Istočna Ilidža

Informacije o održanim sastancima Savjeta učenika
Broj održanih sastanaka Savjeta učenika: 8
Broj članova Savjeta učenika najčešće prisutnih na sastancima: 10
Koliko odjeljenja ima u školi? 33
Da li koordinator rada prisustvuje sastancima Savjeta učenika? Da

Informacije o prisustvu na sjednicama Nastavničkog vijeća i Školskog odbora
Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Nastavničkog vijeća? Da po potrebi
Na koliko sjednica Nastavničkog vijeća je prisustvovao Savjet učenika do 31. 12. 2013. godine? 1
Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Školskog odbora? Ne
Na koliko sjednica Školskog odbora je prisustvovao Savjet učenika do 31. 12. 2013. godine? /
Obrazloženja odgovora: Nismo imali potrebu da prisustvujemo sjednici.

3nformacije o provođenju zajedničkih aktivnosti na nivou Repoublike Srpske i BiH
Da li je Savjet učenika proveo istraživanje i poslao rezultate istraživanja? Da
Da li je Savjet učenika proveo akciju „Jedan slatkiš – jedno dijete“? Da

Informacije o provođenju aktivnosti na nivou regije:
Da li je Savjet učenika realizovao akciju „Jedan slatkiš-jedno dijete ? Da.
Da li je Savjet učenika realizovao prezentaciju stipendija? Da.
Da li je Savjet učenika prisustvovao Okruglom stolu u Foči? Da.

Informacije o provođenju aktivnosti na nivou škole
Planirane aktivnosti do 31. 12. 2013. godine:
Aktivnost 1:Humanitarni koncert za Teodoru Bojadžiju-Riječ je o šestomjesečnoj djevojčici koja je bolovala od retiopatije petog stepena i hitno joj je bila potrebna suma novca od 5000KM za operaciju.
Aktivnost 2:Međunarodni dan srednjoškolaca- cilj akcije je obilježavanje tradicionalnog datuma svih srednjoškolaca.
Aktivnost 3: „Jedno dijete, jedan slatkiš“- akcija prikupljanja slatkiša za pravljenje paketića za najugroženije mališane.
Aktivnost 4: Prezentacija stipendija- prezentacija inostranih stipendija iz Rusije, Češke, Italije i Turske učenicima trećih i četvrtih razreda pred kojima je upis na fakultet, a cilj je pomoć pri izboru potencijalnih stipendija.
Aktivnost 5: Prezentacija Savjeta učenika prvim i drugim razredima- zbog nezainteresovanosti ovih učenika za rad SU odlučili smo da im približimo naš rad kroz malu prezentaciju.
Aktivnost 6: Prezentacija Savjeta učenika nastavničkom vijeću- zbog čestih nesuglasica sa profesorima u vezi izostanaka sa časa zbog sastanka SU ili nekih aktivnosti, odlučili smo im naš rad prezentovati kao i planirane aktivnosti.
Aktivnost 7: „Jedan dan za jedan osmijeh“- cilj akcije jeste druženje sa djecom zaostalom u razvoju i na taj način im pokazati da nisu odbačeni od društva.
Aktivnost 9: Uspostavljanje saradnje sa Savjetom roditelja i školskim sekcijama- cilj je postići saradnju unutar svih organizacija u školi i na taj način postići bolje rezultate zajedničkim snagama
Aktivnost 10 : Okrugli sto u Foči- cilj je druženje unutar regije. Raspravljalo se na temu „Multietničnost u BiH“

Realizovane aktivnosti do 31. 12. 2013. godine:
Aktivnost 1: Humanitarni kocert za Teodoru Bojadžiju-koja je bolovala od retiopatije petog stepena i bila joj je hitno potrebna operacija i suma novca od 10 000 KM.Koncert je održan 02.11.2013. U roku od dva dana smo organizovali koncert i skupili 1600 KM. Akciju smo nastavili do 08.11.2013. godine i u saradnji sa Udruženjem mladih „Motus adulescenti“, Lokalnim timom Asocijacije srednjoškolaca u BiH i Lokalnim timom Omladinske novinske asocijacije u BiH, skupili oko 4500 KM. Operacija je uspjela i mala Tea je progledala.
Aktivnost 2: Međunarodni dan srednjoškolaca 17.11.-Ovaj tradicionalni datum i ove godine obilježili smo na nešto drugačiji način. Naši članovi su skupili radove školskih sekcija (literarne, kreativne, likovne) i izložili ih ispred škole, gdje su ih mogli vidjeti i učenici, profesori i prolaznici. Nakon toga, na velikom odmoru u prvoj i drugoj smjeni puštali smo muziku na razglasu, što je izazvalo pozitivne reakcije svih učenika.
Aktivnost 3: Okrugli sto u Foči- Održan je 23. i 24.11.2013. god. u Bogosloviji Sv.Petra Dabrobosanskog u Foči. Okruglom stolu su prisustvovali predsjednici savjeta učenika iz svih škola Trebinjske regije i diskutovali na temu „Multietničnost u BiH“. Predstavnik savjeta učenika naše škole bila je Anđela Ivanović
Aktivnost 4: „Jedno dijete, jedan slatkiš“- U periodu od 04.12.-18.12.2013. god. članovi savjeta učenika radili su kontinuirano u dvije smjene u tržnim centrima „Tuš“ i „Tempo“. Skupili smo slatkiše za 52 paketića, koje smo kao i svake godine, uručili Centru za socijalni rad Istočna Ilidža, a oni će ih proslijediti najugroženijim mališanima u našem gradu.
Aktivnost 5: Prezentacija inostranih stipendija- Na nivou Trebinjske regije, svaki savjet je napravio prezentaciju stipendija (Češka, Rusija,Turska i Italija) za učenike 3. i 4. razreda.
Aktivnost 6: Uspostavljanje saradnje sa Savjetom roditelja i školskim sekcijama- u sklopu međunarodnog dana srednjoškolaca uspostavili smo saradnju sa školskim sekcijama i izložili njihov rad.

Primjeri dobre prakse
Ono što nas uvijek podstiče jeste naša sloga i organizovanost pri realizaciji aktivnosti. Jedan dobar primjer je realizacija aktivnosti Međunarodnog dana srednjoškolaca, gdje smo na velikom odmoru puštali muziku, što je izazvalo pozitivne reakcije učenika i napravili smo veselu atmosferu u školi.
(Navedite primjere dobre prakse u radu Savjeta učenika, šta vam je pomoglo pri realizaciji aktivnosti, šta možete preporučiti ostalim Savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg Savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna...

Poteškoće pri radu
Ono što nas je zaustavljalo u radu jeste ne prisustvo članova savjeta učenika sastancima i aktivnostima koje smo realizovali. Uprkos tome uradili smo dosta aktivnosti, ali kada je trebalo glasati za neke stvari nismo imali većinu. Čak i nakon poslatih opomena, stanje se nije promijenilo.


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007