Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


27.01.2014

Izvještaj o radu Savjeta učenika

od Srednja škola „Nikola Tesla“ Teslić

Информације о одржаним састанцима Савјета ученика

Број одржаних састанака Савјета ученика: 15
Број чланова Савјета ученика најчешће присутних на састанцима: 17
Колико одјељења има у школи? 31
Да ли координатор рада присуствује састанцима Савјета ученика? Да


Информације о присуству на сједницама Наставничког вијећа и Школског одбора

Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Наставничког вијећа? Да
На колико сједница Наставничког вијећа је присуствовао Савјет ученика до 31. 12. 2013. године? 3
Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Школског одбора? Не
На колико сједница Школског одбора је присуствовао Савјет ученика до 31. 12. 2013. године?


Информације о провођењу заједничких активности на нивоу Репоублике Српске и БиХ

Да ли је Савјет ученика провео истраживање и послао резултате истраживања? Да
Да ли је Савјет ученика провео акцију „Један слаткиш – једно дијете“? Да


Информације о провођењу активности на нивоу регије:

Да ли је Савјет ученика реализовао акцију обиљежавање појединих важнијих датума? Да


Информације о провођењу активности на нивоу школе

Планиране активности до 31. 12. 2013. године:

Активност 1:Хуманитарниц концерти (концерти за прикупљање средстава за помоћ ученицима наше школе који су у тешкој материјалној ситуацији)

Активност 2:Акција „Један слаткиш,једно дијете“

Активност 3: Прикупљање средстава за социјално угрожене породице (различити видови прикупљања средстава у поменуте сврхе)


Реализоване активности до 31. 12. 2013. године:

Активност 1: Хуманитарни концерти

Активност 2: Акција „Један слаткиш,једно дијете“

Активност 3: Прикупљање средстава за социјално угрожене породице
Евентуална образложења одговора:


Потешкоће при раду
У претходном периоду није било значајнијих потешкоћа у раду савјета ученика.dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007