Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


27.01.2014

Izvještaj o radu Savjeta učenika

od Srednja škola „Nikola Tesla“ Brod

Информације о одржаним састанцима Савјета ученика

Број одржаних састанака Савјета ученика: Четири
Број чланова Савјета ученика најчешће присутних на састанцима: Седамнаест-осамнаест
Колико одјељења има у школи? Двадесет
Да ли координатор рада присуствује састанцима Савјета ученика? Да
Образложења одговора: Координатор је присутан на сваком састанку да нам предложи идеје које ми треба да реализујемо и да нам помогне у реализацији истих.


Информације о присуству на сједницама Наставничког вијећа и Школског одбора

Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Наставничког вијећа? Присуствује кад је ријеч о СУШ-у и када се доносе одлуке у вези ученика.
На колико сједница Наставничког вијећа је присуствовао Савјет ученика до 31. 12. 2013. године? Два
Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Школског одбора? Не
На колико сједница Школског одбора је присуствовао Савјет ученика до 31. 12. 2013. године? -
Образложења одговора: -


Информације о провођењу заједничких активности на нивоу Репоублике Српске и БиХ

Да ли је Савјет ученика провео истраживање и послао резултате истраживања? Да
Да ли је Савјет ученика провео акцију „Један слаткиш – једно дијете“? Да
Образложења одговора: Ове године скупили смо 312 пакетића које смо дијелили социјално угроженој дјеци, дјеци са посебним потребама из удруге „ Корак наде“, дјеци из подручних школа.

Информације о провођењу активности на нивоу регије:

Да ли је Савјет ученика реализовао акцију обиљежавање појединих важнијих датума? Да


Информације о провођењу активности на нивоу школе

Планиране активности до 31. 12. 2013. године:

Активност 1: „Дођи у биоскоп“

Активност 2: Сакупљање старог папира

Активност 3: Сакупљање лектире


Реализоване активности до 31. 12. 2013. године:

Активност 1: Сваког четвртка у амфитеатру наше школе огаизује се пројекција филмова за дјецу у 17:30, и за одрасле у 19:30.
Цијена улазнице је једна конверибилна марка.
Новац који скупимо улажемо у побољшање рада СУШа.

Активност 2: Сваког дана грађани доносе стари папир који се рециклира и продаје, а новац који се скупи иде у буџет СУШ-а.

Активност 3: Од почетка школске године организовано је прикупљање лектире за потребе школске библиотеке. На вратима учионица заљепљен је папир на којем пишу потребни наслови. Књиге се доносе дежурном ученику који то предаје проф. српског језика, која то сортира у библиотеку.


Примјери добре праксе

Добар координатор који ће помагати руководству и делегатима, добра организација делегата, ефектан радни тим који је увијек ту, подршка НВ и директора школе...


Потешкоће при раду

Незаинтересованост појединих делегата да уечствују у раду.dokumenti uz aktivnost:
Srednja škola „Nikola Tesla“ Brod


» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika - Srednja Å¡kola „Nikola Tesla“ Brod

» IzvjeÅ¡taj za drugi dio aktivnosti ,,Å kola po PS-u" - Srednja Å¡kola „Nikola Tesla“ Brod

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika - Srednja Å¡kola „Nikola Tesla“ Brod

» IzvjeÅ¡taj o radu savjeta učenika - Srednja Å¡kola „Nikola Tesla“ Brod

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012 - Srednja Å¡kola „Nikola Tesla“ Brod

» Aktivnosti SU u Å¡kolskoj 2009/2010. godini - Srednja Å¡kola „Nikola Tesla“ Brod

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Srednja Å¡kola „Nikola Tesla“ Brod

» НОВА УЧЕНИЧКА ДЕЖУРА - Srednja Å¡kola „Nikola Tesla“ Brod

» ПРЕДАВАЊЕ О ПОЛНО ПРЕНОСИВИМ БОЛЕСТИМА - Srednja Å¡kola „Nikola Tesla“ Brod

» ПРОМОЦИЈА РЕАЛНОГ АИКИДО-а - Srednja Å¡kola „Nikola Tesla“ Brod

» Пружимо шансу талентима - Srednja Å¡kola „Nikola Tesla“ Brod

» DOĐI U BIOSKOP - Srednja Å¡kola „Nikola Tesla“ Brod

» ИЗМАМИМО ДЈЕЦИ ОСМЈЕХ - Srednja Å¡kola „Nikola Tesla“ Brod


Copyright © by OKC 2007