Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


27.01.2014

Izvještaj o radu Savjeta učenika

od Srednja škola „Nikola Tesla“ Brod

Informacije o održanim sastancima Savjeta učenika

Broj održanih sastanaka Savjeta učenika: Četiri
Broj članova Savjeta učenika najčešće prisutnih na sastancima: Sedamnaest-osamnaest
Koliko odjeljenja ima u školi? Dvadeset
Da li koordinator rada prisustvuje sastancima Savjeta učenika? Da
Obrazloženja odgovora: Koordinator je prisutan na svakom sastanku da nam predloži ideje koje mi treba da realizujemo i da nam pomogne u realizaciji istih.


Informacije o prisustvu na sjednicama Nastavničkog vijeća i Školskog odbora

Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Nastavničkog vijeća? Prisustvuje kad je riječ o SUŠ-u i kada se donose odluke u vezi učenika.
Na koliko sjednica Nastavničkog vijeća je prisustvovao Savjet učenika do 31. 12. 2013. godine? Dva
Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Školskog odbora? Ne
Na koliko sjednica Školskog odbora je prisustvovao Savjet učenika do 31. 12. 2013. godine? -
Obrazloženja odgovora: -


Informacije o provođenju zajedničkih aktivnosti na nivou Repoublike Srpske i BiH

Da li je Savjet učenika proveo istraživanje i poslao rezultate istraživanja? Da
Da li je Savjet učenika proveo akciju „Jedan slatkiš – jedno dijete“? Da
Obrazloženja odgovora: Ove godine skupili smo 312 paketića koje smo dijelili socijalno ugroženoj djeci, djeci sa posebnim potrebama iz udruge „ Korak nade“, djeci iz područnih škola.

Informacije o provođenju aktivnosti na nivou regije:

Da li je Savjet učenika realizovao akciju obilježavanje pojedinih važnijih datuma? Da


Informacije o provođenju aktivnosti na nivou škole

Planirane aktivnosti do 31. 12. 2013. godine:

Aktivnost 1: „Dođi u bioskop“

Aktivnost 2: Sakupljanje starog papira

Aktivnost 3: Sakupljanje lektire


Realizovane aktivnosti do 31. 12. 2013. godine:

Aktivnost 1: Svakog četvrtka u amfiteatru naše škole ogaizuje se projekcija filmova za djecu u 17:30, i za odrasle u 19:30.
Cijena ulaznice je jedna konveribilna marka.
Novac koji skupimo ulažemo u poboljšanje rada SUŠa.

Aktivnost 2: Svakog dana građani donose stari papir koji se reciklira i prodaje, a novac koji se skupi ide u budžet SUŠ-a.

Aktivnost 3: Od početka školske godine organizovano je prikupljanje lektire za potrebe školske biblioteke. Na vratima učionica zaljepljen je papir na kojem pišu potrebni naslovi. Knjige se donose dežurnom učeniku koji to predaje prof. srpskog jezika, koja to sortira u biblioteku.


Primjeri dobre prakse

Dobar koordinator koji će pomagati rukovodstvu i delegatima, dobra organizacija delegata, efektan radni tim koji je uvijek tu, podrška NV i direktora škole...


Poteškoće pri radu

Nezainteresovanost pojedinih delegata da uečstvuju u radu.dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007