Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


27.01.2014

Izvještaj o radu Savjeta učenika

od Saobraćajna i elektro škola Doboj

Информације о одржаним састанцима Савјета ученика

Број одржаних састанака Савјета ученика: 3
Број чланова Савјета ученика најчешће присутних на састанцима: 15
Колико одјељења има у школи? 26
Да ли координатор рада присуствује састанцима Савјета ученика? Да
Образложења одговора: Координаторица Савјета ученика редовно присуствује састанцима,помаже нам у реализацији активности.


Информације о присуству на сједницама Наставничког вијећа и Школског одбора

Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Наставничког вијећа? Да
На колико сједница Наставничког вијећа је присуствовао Савјет ученика до 31. 12. 2013. године? 0
Да ли Савјет ученика присуствује сједницама Школског одбора? Да
На колико сједница Школског одбора је присуствовао Савјет ученика до 31. 12. 2013. године? 0
Образложења одговора: Савјет ученика наше школе има одобрење за присуствовање сједницама школског одбора и наставничког вијећа, али како на досадашњим одржаним схедницама нисмо могли дати знатан допринос, Савјет ученика је информације о активностима са ових сједница добијао од координаторице.


Информације о провођењу заједничких активности на нивоу Репоублике Српске и БиХ

Да ли је Савјет ученика провео истраживање и послао резултате истраживања? да
Да ли је Савјет ученика провео акцију „Један слаткиш – једно дијете“? да
Образложења одговора: Истраживање је успјешно, према задужењима, обављнено у нашој школи и благовремено су послани резултати.

Пакетићи прикупљени у акцији Један слаткиш, једно дијете, подијељени су, у сарадњи са добојским одсијекјом Министарствоа за избјегла и расељена лица, подијељени дјеци до 10 година старостикоја су смјештена у алтернативном смјештају у Дому пензионера у Добоју.


Информације о провођењу активности на нивоу регије:

Да ли је Савјет ученика реализовао акцију обиљежавање појединих важнијих датума? Дан средњошколаца, Међуанродни данборбе против Еидса.
Образложења одговора: На дан средњошколаца у школи су постављени креативни панои на ову тему.

Међуанродни дан борбе против Еидса обиљежен је радионицама на тему превенције заразе ХИВ вирусом, у сарадњи са вршњачкиим едуакторима добојског ресурсног центра и симболичним, традиционалним паљењем свијећа у парку, у облику траке која је симбол Међуанродног дана борбе против Еидса.Информације о провођењу активности на нивоу школе

Планиране активности до 31. 12. 2013. године:
Активност 1: Конституисање Савјета

Активност 2: Упознавање чланова са правилником о раду и Статутом Савјета

Активност 3: Обиљежавање Дана средњошколаца

Активност 4: Један слаткиш, једно дијете

Активност 5: Обиљежавање 1. децембра


Реализоване активности до 31. 12. 2013. године:

Све активности су успјешно реализоване уз помоћ школе и локалних невладиних организација (Међународни дан борбе против Еидса).
Основни циљ ових активности, које смо поставили на годишњој конференцији у новембру: 1. Допринијети друштвено-одговорно развоју локалне заједнице је овим активностима дјелимично испуњен.


Примјери добре праксе

Добра сарадња са професорима је кључна ствар у напредовању САвјета ученика неке школе, ако под тиме подразујевамо да Савјет ученика већ има добру сарадњу са ученицима.
Укључивање у рад организација за малде је, такође, корисно и то бих препоручила осталима јер је то начин да се дође до нових идеја, употпуно своје активности, разијене искуства.


Потешкоће при раду

За сада нисмо имали знатних потешкоћа.
Наведите какве ситуације су вам биле отежавајуће при раду и испуњавању плана и програма рада Савјета ученика. На какве сте проблеме наишли?


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007