Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


27.01.2014

Izvještaj o radu Savjeta učenika

od Saobraćajna i elektro škola Doboj

Informacije o održanim sastancima Savjeta učenika

Broj održanih sastanaka Savjeta učenika: 3
Broj članova Savjeta učenika najčešće prisutnih na sastancima: 15
Koliko odjeljenja ima u školi? 26
Da li koordinator rada prisustvuje sastancima Savjeta učenika? Da
Obrazloženja odgovora: Koordinatorica Savjeta učenika redovno prisustvuje sastancima,pomaže nam u realizaciji aktivnosti.


Informacije o prisustvu na sjednicama Nastavničkog vijeća i Školskog odbora

Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Nastavničkog vijeća? Da
Na koliko sjednica Nastavničkog vijeća je prisustvovao Savjet učenika do 31. 12. 2013. godine? 0
Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Školskog odbora? Da
Na koliko sjednica Školskog odbora je prisustvovao Savjet učenika do 31. 12. 2013. godine? 0
Obrazloženja odgovora: Savjet učenika naše škole ima odobrenje za prisustvovanje sjednicama školskog odbora i nastavničkog vijeća, ali kako na dosadašnjim održanim shednicama nismo mogli dati znatan doprinos, Savjet učenika je informacije o aktivnostima sa ovih sjednica dobijao od koordinatorice.


Informacije o provođenju zajedničkih aktivnosti na nivou Repoublike Srpske i BiH

Da li je Savjet učenika proveo istraživanje i poslao rezultate istraživanja? da
Da li je Savjet učenika proveo akciju „Jedan slatkiš – jedno dijete“? da
Obrazloženja odgovora: Istraživanje je uspješno, prema zaduženjima, obavljneno u našoj školi i blagovremeno su poslani rezultati.

Paketići prikupljeni u akciji Jedan slatkiš, jedno dijete, podijeljeni su, u saradnji sa dobojskim odsijekjom Ministarstvoa za izbjegla i raseljena lica, podijeljeni djeci do 10 godina starostikoja su smještena u alternativnom smještaju u Domu penzionera u Doboju.


Informacije o provođenju aktivnosti na nivou regije:

Da li je Savjet učenika realizovao akciju obilježavanje pojedinih važnijih datuma? Dan srednjoškolaca, Međuanrodni danborbe protiv Eidsa.
Obrazloženja odgovora: Na dan srednjoškolaca u školi su postavljeni kreativni panoi na ovu temu.

Međuanrodni dan borbe protiv Eidsa obilježen je radionicama na temu prevencije zaraze HIV virusom, u saradnji sa vršnjačkiim eduaktorima dobojskog resursnog centra i simboličnim, tradicionalnim paljenjem svijeća u parku, u obliku trake koja je simbol Međuanrodnog dana borbe protiv Eidsa.Informacije o provođenju aktivnosti na nivou škole

Planirane aktivnosti do 31. 12. 2013. godine:
Aktivnost 1: Konstituisanje Savjeta

Aktivnost 2: Upoznavanje članova sa pravilnikom o radu i Statutom Savjeta

Aktivnost 3: Obilježavanje Dana srednjoškolaca

Aktivnost 4: Jedan slatkiš, jedno dijete

Aktivnost 5: Obilježavanje 1. decembra


Realizovane aktivnosti do 31. 12. 2013. godine:

Sve aktivnosti su uspješno realizovane uz pomoć škole i lokalnih nevladinih organizacija (Međunarodni dan borbe protiv Eidsa).
Osnovni cilj ovih aktivnosti, koje smo postavili na godišnjoj konferenciji u novembru: 1. Doprinijeti društveno-odgovorno razvoju lokalne zajednice je ovim aktivnostima djelimično ispunjen.


Primjeri dobre prakse

Dobra saradnja sa profesorima je ključna stvar u napredovanju SAvjeta učenika neke škole, ako pod time podrazujevamo da Savjet učenika već ima dobru saradnju sa učenicima.
Uključivanje u rad organizacija za malde je, takođe, korisno i to bih preporučila ostalima jer je to način da se dođe do novih ideja, upotpuno svoje aktivnosti, razijene iskustva.


Poteškoće pri radu

Za sada nismo imali znatnih poteškoća.
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada Savjeta učenika. Na kakve ste probleme naišli?


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007