Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


27.01.2014

Izvještaj o radu Savjeta učenika

od Medicinska škola Doboj

Informacije o održanim sastancima Savjeta učenika

Broj održanih sastanaka Savjeta učenika: 22 sastanka
Broj članova Savjeta učenika najčešće prisutnih na sastancima: 19
Koliko odjeljenja ima u školi? 22
Da li koordinator rada prisustvuje sastancima Savjeta učenika? Da
Obrazloženja odgovora: Koordinator prisustvuje na svakom sastanku i pomaže nam puno u realizaciji mnogih problema


Informacije o prisustvu na sjednicama Nastavničkog vijeća i Školskog odbora

Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Nastavničkog vijeća? Da
Na koliko sjednica Nastavničkog vijeća je prisustvovao Savjet učenika do 31. 12. 2013. godine? 2
Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Školskog odbora? Da
Na koliko sjednica Školskog odbora je prisustvovao Savjet učenika do 31. 12. 2013. godine? 1
Obrazloženja odgovora: Imamo punu podršku od strane profesora i prisustvujemo na Nastavničkim i Školskim odborima


Informacije o provođenju zajedničkih aktivnosti na nivou Repoublike Srpske i BiH

Da li je Savjet učenika proveo istraživanje i poslao rezultate istraživanja? Da
Da li je Savjet učenika proveo akciju „Jedan slatkiš – jedno dijete“? Da


Informacije o provođenju aktivnosti na nivou regije:

Da li je Savjet učenika realizovao akciju obilježavanje pojedinih važnijih datuma? Da


Informacije o provođenju aktivnosti na nivou škole

Planirane aktivnosti do 31. 12. 2013. godine:

Aktivnost 1: Radionice o radu savjeta učenika- svrha da upoznamo nove učenike naše škole kroz neke zanimljive radionice o radu Savjeta.

Aktivnost 2:Organizovanje Sedmice Dječijih prava – ove godine smo u parku imali priredbu povodom Sedmice Dječijih prava, takođe u školi smo još više pričali o pravima ali i OBAVEZAMA učenika.

Aktivnost 3: Radionice o polno prenosivim bolestima - to su radionice koje svake godine provodimo kroz prve razrede, gdje kroz zanimljiv sadržaj edukujemo naše učenike
Obilježavanje Dana srednjoškolaca- imali smo priredbu u holu škole
Obilježavanje 1. decembra- tradicionalno naš Savjet učenika organizuje priredbu u Centru za kulturu i obrazovanje, na kojo prisustvuju profesori i učenici naše škole i drugi. U programu učestvuju naše sekcije i doktori, kojima mi tj. Publika postavlja pitanja na temu HIV-a.

Aktivnost 4: Jedno dijete , jedan slatkiš

Aktivnost 5: Izbor najučenika za prvo polugodište i evaulacija rada Savjeta učenika, i analiza izostanaka učeinika- analizom izostanaka bavi se i Savjet učenika

Realizovane aktivnosti do 31. 12. 2013. godine:

Aktivnost 1: : Radionice o radu savjeta učenika- svrha da upoznamo nove učenike naše škole kroz neke zanimljive radionice o radu Savjeta(učestovalo tj prošlo kroz radionicu:170 učenika.)

Aktivnost 2: Organizovanje Sedmice Dječijih prava – ove godine smo u parku imali priredbu povodom Sedmice Dječijih prava, takođe u školi smo još više pričali o pravima ali i OBAVEZAMA učenika.(učestovalo: u realizaaciji:30 učenika a prisustovalo:120 učenika)

Aktivnost 3: Radionice o polno prenosivim bolestima- to su radionice koje svake godine provodimo kroz prve razrede, gdje kroz zanimljiv sadržaj edukujemo naše učenike(učestovalo; u realizaciji:12 učenika, a radionica ukupno prisustovalo: 168 učenika.) Obilježavanje Dana srednjoškolaca- imali smo priredbu u holu škole ( učestovalo; u realzaciji(mislim na učenike koji su to organizovali):15 učenika, a prisustovalo: 100 učenika)
Obilježavanje 1. decembra- tradicionalno naš Savjet učenika organizuje priredbu u Centru za kulturu i obrazovanje, na kojo prisustvuju profesori i učenici naše škole i drugi. U programu učestvuju naše sekcije i doktori, kojima mi tj. Publika postavlja pitanja na temu HIV-a.(učestovalo; u realizaciji:22 učenika Savjeta, 20 učenika iz ostalih sekcija, prisustovalo: 210 učenika.)

Aktivnost 4: Jedno dijete , jedan slatkiš- postavili smo kutiju i jelku gdje su učenici mogli da ubacuju slatkiše takođe smo prikupljali i po razredima(učestovali svi iz škole)

Aktivnost 5: Izbor najučenika za prvo polugodište i evaulacija rada Savjeta učenika, i analiza izostanaka učeinika- analizom izostanaka bavi se i Savjet učenika , mi na kraju prvog polugodišta napravimo analizu uporedimo sa prethodnim godinama i onda u drugom polugodištu nastojimo da ih smanjimo kroz neke radionice .


Primjeri dobre prakse
Pa ako imate probleme sa izostancima, ako je učenik izostao tri puta obavijesti se razhedni starješina, i nađe se novi učenik.
(Navedite primjere dobre prakse u radu Savjeta učenika, šta vam je pomoglo pri realizaciji aktivnosti, šta možete preporučiti ostalim Savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg Savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna...

Poteškoće pri radu
Iskreno problema nismo imali ima nas puno , tako da nismo naišli ovo polugodište na probleme.
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada Savjeta učenika. Na kakve ste probleme naišli?


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007