Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


27.01.2014

Izvještaj o radu Savjeta učenika

od Gimnazija Prnjavor

Informacije o održanim sastancima Savjeta učenika

Broj održanih sastanaka Savjeta učenika: 12
Broj članova Savjeta učenika najčešće prisutnih na sastancima: 11
Koliko odjeljenja ima u školi? 16
Da li koordinator rada prisustvuje sastancima Savjeta učenika? Da


Informacije o prisustvu na sjednicama Nastavničkog vijeća i Školskog odbora

Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Nastavničkog vijeća? Da
Na koliko sjednica Nastavničkog vijeća je prisustvovao Savjet učenika do 31. 12. 2013. godine? 1
Da li Savjet učenika prisustvuje sjednicama Školskog odbora? Da
Na koliko sjednica Školskog odbora je prisustvovao Savjet učenika do 31. 12. 2013. godine? U ovom polugodištu nijednom .
Obrazloženja odgovora: Nismo jos dobili poziv,ali prošle godine smo prisustvovali u drugom polugodištu .


Informacije o provođenju zajedničkih aktivnosti na nivou Repoublike Srpske i BiH

Da li je Savjet učenika proveo istraživanje i poslao rezultate istraživanja? Da
Da li je Savjet učenika proveo akciju „Jedan slatkiš – jedno dijete“? Da

Informacije o provođenju aktivnosti na nivou regije:

Da li je Savjet učenika realizovao akciju obilježavanje pojedinih važnijih datuma? Da

Informacije o provođenju aktivnosti na nivou škole

Planirane aktivnosti do 31. 12. 2013. godine:

Aktivnost 1: Konstituisanje Savjeta učenika
Cilj: izbor rukovodećih članova i izrada godišnjeg plana
Aktivnost 2: Izrada projekta – Volontiranje maturanata
Cilj: upoznavanje učenika sa procesom rada
Aktivnost 3: Humanitarna akcija „Jedan slatkiš-jedno dijete“
Aktivnost 4: Održavanje radionica – vršnjačka edukacija.
Cilj: Upućivanje učenika u teme koje ih zanimaju i na taj način njihovo osvješćivanje o nekim problemima kao i njihovo suzbijanje.
Aktivnost 5: Obilježavanje dana borbe protiv AIDS-a .
Cilj: Podizanje svijesti učenika o ovom problemu.
Aktivnost 6:Posjeta predstavnika Ombudsmana za djecu RS.
Cilj: Edukacije o boljem radu i pomoc pri vršnjačkom edukovanju


Realizovane aktivnosti do 31. 12. 2013. godine:

Sve navedene planirane aktivnosti su i realizovane,uz jos neke dodatne.
Aktivnost 1: Na prvom sastanku Savjeta učenika,održanoj 24.09. izabrani su predsjednik,zamjenik predsjednika i zapisničar i izradjen je godišnji plan na prijedlog predsjednika i zamjenika predsjednika. Na sastanku je prisustvovalo 16 predstavnika odjeljenskih zajednica .
Aktivnost 2:Projekat –Volontiranje maturanata realizovan je 06. I 13.12. Maturanti su jedan dan volontirali u ustanovama i preduzećima kako bi se upoznali sa procesom rada. U projektu je učestvovalo oko 70 učenika.
Aktivnost 3:Akcija je završena 27.12. kada su u Domu kulture podijeljeni paketići štićenicima Centra za socijalni rad u saradnji sa srednjoškolskim centrom Ivo Andrić. Ukupno je prikupljeno 300 paketića,a slatkiši su se prikupljali po marketima i po odjeljenjima. Paketići su podijeljeni uz predstavu koju su pripremili članovi Dramskog studija iz Prnjavora.
Aktivnost 4: Radionice su održane u svim odjeljenjima prvih i drugih razreda u oktobru i novembru. Vršnjački edukatori bili su predsjednik i zamjenik predsjednika SU koji su prosli kroz edukacioni seminar Ombudsmana za djecu RS. Kroz radionice je edukovano oko 200 učenika. Teme radionica bile su „Rodna ravnopravnost“ i „Nasilje“. Na jednoj od radionica koja je održana 11.11. prisustvovala je zamjenica Ombudsmana za djecu RS Zlata Hadžić-Bajrić,koja je pohvalila njihov rad.
Aktivnost 5: 02.12.obilježen je dan borbe protiv AIDS-a na način da je organizovano predavanje ginekologa za sve učenike drugog razreda na temu „Reproduktivno zdravlje“,dok su profesorice biologije održale predavanje o HIV-u u svim odjeljenjima prvog,trećeg i četvrog razreda.
Aktivnost 6: 11.10. Zamjenica predjsednika, Nikolina Jovanić , učestvovala je na okruglom stolu koji je održan u Banja Luci na temu „Vršnjačko nasilje“ u organizaciji Ombudsmana za djecu RS.
Aktivnost 7: 19.10. na Trgu Srpskih Boraca u Prnjavoru održana je „Kestenijada“ u organizaciji Turističke organizacije opštine Prnjavor. Značajan doprinos školi,dala je i ekipa ispred SU.
Aktivnost 8: Jelena Babić ,kao član likovne sekcije učestvovala je u uređenju panoa povodom Dana RS.
Aktivnost 9: Predsjednica i zamjenica predsjednice ,Marina Vasić i Nikolina Jovanić, boravile su Modriči na seminaru,u periodu od 18.-20.10.Seminar je organizovan od strane Ombudsmana za djecu RS na temu „Nasilje“.

Poteškoće pri radu
Nismo imali poteškoće pri radu.dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007