Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


13.12.2013

Izvještaj o radu savjeta učenika

od Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

Izvještaj o radu savjeta učenika u školskoj 2012/2013. godini:
-akcija "Profesor na jedan dan"
-vršnjačke edukacije
-akcija "Jedan slatkiš-jedno dijete"
-akcija za 8. mart "Cvijet poštovanja"
-ostale akcije

Plan rada za Å¡kolsku 2013/2014. godinu
-akcija "Volontiraj-kreditiraj"
-akcija reciklaže starog papira
-akcija "Profesor na jedan dan"
-vršnjačke edukacije
-akcija "Jedan slatkiš-jedno dijete"
-akcija za 8. mart "Cvijet poštovanja"

dokumenti uz aktivnost:
Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj


» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika za Å¡kolsku 2013/2014 i plan rada za Å¡kolsku 2014/2015 - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» IzvjeÅ¡taj za drugi dio aktivnosti ,,Å kola po PS-u" - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» IzvjeÅ¡taj o radu savjeta učenika - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012 - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Promocija OpÅ¡tih izbora 2010 - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Promocija upisa gimnazije u osnovnim Å¡kolama - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Književno veče sa Jelenom Pejić i gimnazijalcima - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Å kolski časopis – Koraci - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Sastanak Savjeta učenika grada Doboja - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Savjet učenika i Crveni krst u akciji - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Edukacija o volonterizmu - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Akcija HIV/AIDS - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Jedno dijete, jedan slatkiÅ¡ - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Osavremenjavanje Å¡kolske biblioteke - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» VrÅ¡njačka edukacija novih članova Savjeta učenika - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj


Copyright © by OKC 2007