Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


26.11.2013

IZVJEŠTAJ O RADU SAVJETA UČENIKA

od Gimnazija Prnjavor

Realizovane aktivnosti u toku 2012/13. i plan aktivnosti za 2013/14. godinu

SEPTEMBAR:
- Formiranje Savjeta učenika
-Izrada godišnjeg plana

OKTOBAR:
- Radionice na teme: rodna ravnopravnost, nasilje i bolesti zavisnosti.
- Izrada projekta: „Volontiranje maturanata“

NOVEMBAR:
- Realizacija projekta: „Volontiranje maturanata“
- Izrada projekta na nivou lokalne zajednice

DECEMBAR:
- Obilježavanje 1. decembra (Dan borbe protiv side)
- Humanitarna akcija „Jedan slatkiš – jedno dijete“
- Organizovanje priredbe za štićenike Centra za socijalni rad

JANUAR:
- Organizovanje proslave povodom školske slave
- Prezentacija rada Savjeta učenika Nastavničkom vijeću

FEBRUAR:
- Učešće u projektu KUVI u saradnji sa Centrom za ratnu traumu, Novi Sad

MART:
- Prezentovanje načina profesionalne orjentacije učenicima završnih razreda

APRIL:
- Obilježavanje 22. 06. – Dana planete Zemlje
- Organizovanje sportskog turnira
- Organizovanje akcije dobrovoljnog davanja krvi

MAJ:
- Izbor najboljeg maturanta
- Analiza aktivnosti Savjeta učenika


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007