Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


26.11.2013

IZVJEŠTAJ O RADU SAVJETA UČENIKA

od Medicinska škola Doboj

IZVJEŠTAJ O RADU SAVJETA JU MEDICINSKE ŠKOLE DOBOJ ZA ŠKOLSKU 2012/2013. I PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2013/14. GODINU
Septembar:
- Izbor rukovodstva
- Upoznavanje učenika prvih razreda sa radom Savjeta učenika
- Analiza rada Savjeta učenika u prethodnoj školskoj godini
- Humanitarna akcija

OKTOBAR:
- Obilježavanje Sedmice dječijih prava
- Definisanje problema srednjoškolaca na nivou škole
- Učešće u organizaciji koncerta „Naš glas ima moć“
- Radionice sa ombudsmana za djecu na temu dječijih prava

NOVEMBAR:
- Akcija besplatnog mjerenja pritiska i pulsa građanima Doboja
- Održavanje radionica o reproduktivnom zdravlju
- Obilježavanje Dana srednjoškolaca
- Radionice sa ombudsmana za djecu na temu dječijih prava

DECEMBAR:
- Obilježavanje 1. Decembra(Dan borbe protiv side)
- Humanitarna akcija „Jedan slatkiš – jedno dijete“
- Analiza aktivnosti Savjeta učenika u prvom polugodištu

JANUAR:
- Organizacija manifestacije povodom školske slave

MART:
- Obilježavanje 8. marta
- Radionice na temu „Rak grlića materice“

MAJ:
- Pripreme za održaavanje karaoke takmičenja
- Organizovanje dana za roditelje
- Organizovanje dana otvorenih vrata

JUN:
- Karaoke takmičenje
- Analiza rada Savjeta učenika u školskoj 2013/2014 godini

dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007