Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


23.10.2013

Regionalni sastanak banjalučke regije mreSURS-a

od Administrator

Sastanak je održan 19. oktobra 2013. godine,u prostorijama Crvenog krsta u Banjaluci. Na sastanku je prisustvovalo 11 članova savjeta učenika.Glavna tema sastanka je bila komunikacija i umrežavanje regije i priprema godišnjeg plana rada.
Članovi su upoznati sa radom regije za školsku 2012/13. godinu. Razmatrani su prijedlozi o planu rada za školsku 2013/14. godinu. Dogovoren prenos informacija i zaduženja putem i-mejla (primarno), kao i putem grupe na fejsbuk-u.

Plan rada za školsku 2013/14.godinu bi trebalo da sadrži:

• Obilježavanje Međunarodnog dana srednjoškolaca (17.novembar)
• Zajednička žurka članova Savjeta učenika banjalučke regije u cilju promocije i povezivanja članova savjeta
• Učestvovanje na Sajmu volotiranja (5. decembar)
• Planiranje i sprovođenje humanitarne akcije ,,Jedan slatkiš – jedno dijete"
• Ažuriran sadržaj plakata sa pravima i obavezama učenika, koji bi trebao da bude postavljen u svim školama
• Posjete osnovnim školama i prezentacija mreSURS-a planirana u martu 2014. godine
• Učešće na Sajmu zanimanja – način prezentacije svake škole i savjeta učenika
• Promocija ISIC i EYCA kartica
• Korupcija u obrazovanju
Dogovoreno je da drugi sastanak regije bude 5. decembra 2013. godine

dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007