Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


30.09.2012

Projekat "MOST"

od JU Ekonomska škola Doboj

Oxfam Italia je inicijator projekta, koji nudi obrazovnu razmjenu između učenika/ca iz Venta , Toskane i učenika/ca iz zemalja Balkana koja će se održati u prva četiri mjeseca školske 2012-2013 godine (sept-dec). Razmjena će bit na temu europskog građanstva s fokusom na građanskih prava, prava na slobodu i kretanje. Razmjena će uključivati profesore/ce i učenice/ke iz odabranih srednjih škola iz Venta, Toskane i Balkana, koji ce sudjelovati preko online portala www.educazione-oxfamitalia.org. Završna aktivnost ce biti prezentacija njihovih radova na web 2.0 poratlu.

Ciljevi:

-pružiti mogučnost interkulturalne razmjene i sticanje znanja o drugim kulturama

-sticanje vještina razmjene znanja kroz korištenje novih tehnologija i virtuelnih zajednica, kao i komunikacija na daljinu između različitih kultura

-ohrabriti učenike/ce s ciljem razvoja svijesti i kritičkog misljenje glede projektnih tema i poticanje ideja i akcija koje vode ka mirnim riješenjima

-unapređenje engleskog jezika kroz direktne i aktivne online razmjene

Glavne aktivnosti:

1) intervjuisanje profesora/ca i odabir razreda

Predstavnici Oxfam Italia, zajedno sa pAssaggi di Storia iz Italije i One World SEE Network sa Balkana, će se sastati sa predstavnicima škola iz Italije, Bosne, Srbije i Kosova, da rasprave projektne ciljeve i aktivnosti. Detalji u vezi obuke profesora/ca će biti prestavljeni u ovoj fazi. Oxfam Italia, passaggi di Storia, OneWorldSEE Network i čelnici/e škola će odabrati profesore/ce i razrede.

2) trening profesora/ca

Dvodnevni trening će se provesti sa svim profesorima/cama koji sudjeluju u projektu. Trening će biti struktuiran tako da garantuje koherentnost pedagoških metoda u različitim zemljama. Također će pripremiti profesore/ce s ciljem unaprijeđenja vještina korištenja online portala. Na treningu će profesori/ce biti upućeni kako da razviju projekat, te kako da pripreme radne materijale (bibliografija, web linkovi, itd.)
3) razmjena između učenika/ca

O datumu početka projekta odlučivati će svi profesori/ce, koji učestvuju u projektu, a na osnovu njihovih školskih obaveza. Sve projektne aktivnosti će biti u prva četiri mjeseca školske 2012/13 godine.
Nakon utvrđivanja datuma početka projekta, učenici/ce će zajedno sa svojim profesorima/cama, koji su prošli dvodnevni trening, početi sa radom na predloženim temama i ispinjenju projektnih ciljeva.
Od učenika/ca i profesora/ce se očekuje da pripreme materijal koje će se razmjenjivati i o kojem će se raspravljat preko portala (npr. dokumenta, videa, linkove itd.). Razmjena materijala i diskusije će biti putem blogova, foruma, grupnih rasprava i drugih alatki dostupnih svima koji učestvuju u projektu.
Razredi će biti svrstani u parove, i na taj način će međusobno aktivno razmijenjivati znanje, odnosno učiti jedni od drugih i sav njihov rad će moći da se vidi u projektu Most.
Učenici/ce ce se ohrabrivati da aktivno i konstantno sudjeluju na portalu, koji je sigurna društvena mreža. Direktna razmjena preko skypa ce biti dogovarana između razreda i njihovih profesoraa/ca iz Italije i Balkana.

Na kraju projekta, svaki razred će napisati izvještaj na engleskom jeziku i predstaviti ono šta su učenici/ce radili, naučili, analizirali, razmjenjivali, o čemu su diskutovali sa partner razredima, kao i njihove zaključke.
Svi izvjestaji će biti učitani na portalu i biti vidljivi za sve i svi će moći komentirati izvještaje. Teme sloboda kretanja ljudi i europskog građanstva će biti sročena u tri modula (profesori/ce i učenici/ce će oko jedan sat posvećivati projektu).
Za vrijeme razmijene učenici/ce ce međusobno komunicirat preko skypa (s webcam), da upoznaju jedni druge, razmjene svoje radove, podjele ideje, postavljaju jedni drugima pitanja, daju povratne informacije, komentarišu i predlažu.
Moduli ce biti konstruisani zajedno sa profesorimaa/cama na osnovu zadanih tema. Za vrijeme projekta predstavnici/ce Oxfam Italia or passagi di Storia i OneWorldSEE Network ce posjetiti razrede koji sudjeluju u projetu, s ciljem nadgledanja razmjene, da odgovore na sve zahtjeve učenika/ca vezano za teme i pokušati da riješe sve probleme koje bi mogli ometati njihovo aktivno sudjelovanje.

Učenici/ce iz Italije će imati dodatni zadatak, naime, da intervjuišu njihove lokalne vlasti, koje će im pomoći da dobiju sve informacije vezane za poteskoće i mogućnosti slobode kretanja u Europi. Intervjui će biti snimljeni, prevedeni na engleski i preuzeti na poratalu s ciljem da ih učenici/ce sa Balkana mogu vidjeti i komentarisati. Učenici/ce će moći da pošalju povratne informacije, postave pitanje lokalnim vlastima, na koje će im oni i odgovoriti.

4) završni događaj

Škole, sudionice u projektu, će također promovisat projekat kao npr. proizvedene materijale, slike, svjedočanstva itd., što će dati dodatnu transparentnost projektu, kako i intervjue talijanskih učenika/ca sa njihovim lokalnim vlastima, rezultate, povratne informacije i prijedloge od lokalnih vlasti i učenika/ca Italije i Balkana.


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007