Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


06.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za školsku 2011/2012

od Srednjoškolski centar Rudo

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
SŠC „Rudo“ Rudo Branko Papić 058/700 280 sscrudo@teol.net

2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Topalović Ivana (treći razred) 11 Jelena Despotović

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? NE

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:
Nisam učestvovala u kampanji ŠIT,iz razloga što nisam imala prevoz do Foče gde se održavala akcija.

4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1: Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv side 01.12.2011.

Aktivnost 2: Sakupljanje novca za kupovinu novogodišnjih paketića za decu sa posebnim potrebama u periodu od 19-23 decembra 2011. Godine.

Aktivnost 3: Obeležavanje Svetskog dana voda 22.03.2012. u vidu prezentacije.Cilj:podizanje svesti učenika o zaštiti voda.

Aktivnost 4: Prikazivanje filma u holu škole 21.03.2012.

Aktivnost 5: Čišćenje školskog dvorišta 05.04.2012.


5. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)

Aktivnost 1: Sređivanje školskog hola 11.05.2012.


Aktivnost 2: Prikazivanje filmova u holu škole 21.05.2012.


Aktivnost 3: Čišćenje školskog dvorišta 25.05.2012


Aktivnost4: Prikupljanje novca za decu sa posebnim potrebama 05.06.2012.6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
Niko od predstavnika Saveta učenika nije prisustvovao nastavničkom veću,niti školskom odboru.

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?
Ono sto bih ja kao predsednik Saveta učenika svoje škole predložila kao jako zanimljivu,inovativnu i posebenu akciju je puštanje popularnih filmova u holu škole.Ovoj akciji pridružio se veliki broj učenika,koji je akciju ocenio kao odlično urađenu.

8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?
Obzirom na jako dobru saradnju Saveta učenika sa direktorom škole,nailazili smo na malo problema.Svi naši zahtevi bili su odobreni i prihvaćeni.

9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?
Pitanje koje bi trebalo biti postavljeno u ovom izveštaju: Koliko nam pomažu koordinatori u radu SU?


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007