Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


06.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za školsku 2011/2012

od Srednja škola „Ivo Andrić“ Višegrad

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
SŠ „Ivo Andrić“ Višegrad Đorđe Mršević 058 630 250 ssrs74vi@teol.net

2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Radmila Gigović 24 Slađana Rosić, prof.

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? DA

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:
/

4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.
Aktivnost 1:
Obilježavanje 17.11. Međunarodnog dana srednjoškolaca
Članovi Savjeta učenika organizovali su kviz opšte informisanosti i igre bez granica u kojima su učešće uzeli svi zainteresovani učenici od 1. do 4. razreda. U žiriju kviza bili su članovi SU zajedno sa psihologom škole i prof. Stankom Stanović. Igre bez granica koje je vodio prof. Vidoje Milošević. Takođe članovi SU dijelili su promotivni materijal.
Predsjednik SU, Radmila Gigović, zajedno sa sekcijom Crvenog krsta koju vodi prof. Mira Andrić, posjetili su Zavod za žensku djecu i omladinu, i uručili im pridogne poklone.

Aktivnost 2:
Obilježavanje 05.12. – Međunarodni dan volonterizma
Članovi Savjeta učenika održali su prezentaciju učenicima škole i tako ih upoznali sa volonterskim radom, i značajem volonterizma za mlade. Učenici su iznosili svoja mišljenja, a oni koji su imali prilike da volontiraju podijelili su svoja iskustva sa ostalima.
Zaključak je da mladima treba probuditi volju za volontarizmom i humanošću, jer tako pomažemo i sebi i drugima. „Volonteri nisu plaćeni ne zato što su bezvrijedni, već zato što je njihov rad neprocjenjiv.“
Aktivnost 3:
Okrugli sto na temu „Maturanti - šta dalje“
Dana 13.02.2012. godine održan je okrugli sto na temu „Matrunati – šta dalje?“ na kom su učenici završnih razreda imali prilike da iznesu svoje mišljenje. Učenici su diskutovali šta i gdje studirati, koje su prednosti i mane odlaska u susjedne države radi studiranja. Većina učenika još nije odlučila na koji fakultet će se upisati, i kao otežavajuću okolnost iznijela to što pojedini kabineti (fizike, hemije) nisu adekvatno opremljeni, a praksa u stručnim školama nije zastupljena u dovoljnoj mjeri, ili je nikako nema.

Aktivnost 4:
Informisanje srednjoškolaca o mogućnostima studiranja i dobijanja stipendija u BiH
Učenici završnih razreda su imali prilike da se bolje upoznaju sa mogućnostima studiranja i dobijanja stipendija u BiH. Njima su predstavljeni fakulteti koji postoje u BiH, kao i uslovi upisa. Predavanja su držali profesori i studenti sa Univerziteta Istočno Sarajevo, Univerziteta Sinergija, Panevropskog iniverziteta Aperion.

Aktivnost 5:
Dan sakupljanja novca za pomoć socijalno ugroženim učenicima u cilju odlaska na matursku ekskurziju
Dana 03.03.2012. godine, članovi SU zajedno sa učenicima 3. razreda, organizovali su Kulturno veče, koje je održano u holu SŠ „Ivo Andrić“. Cilj ove manifestacije bio je da se novac od ulaznica iskoristi u humanitarne svrhe, tj. da se pomogne onim učenicima koji nemaju sredstva za odlazak na ekskurziju. Cijena ulaznice bila je simbolična, a učenici su pokazali humanost, i podržali ovu akciju. Svirali su bendovi, Zle bake, Poseidon i Sky Lab, a bile su organizovane i karaoke.

Aktivnost 6:
„Volontiraj isplati se“
Dana 22.04.2012. godine u Foči je održana akcija „Volontiraj – isplati se!“, akcija regionalne saradnje svih škola u Trebinjskoj regiji. Akcija je održana na gradskom trgu, gdje su učesnici dijelili letke i prolaznike informisali o pojmu volonterizam i njegovom značaju i gradnji uspješnih pojedinaca i uspješnih zajednica.

5. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)

Aktivnost 1: Radionice „Nenasilne komunikacije“


6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
/

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?ručili im prigodne poklone.
Članovi Savjeta učenika su za Novu godinu uručili paketiće djeci sa posebnim potrebama, koja su smještena u Zavodu za žensku djecu i omladinu.8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Na kakve ste probleme naišli?
Neredovno prisustvovanje učenika na sastancima SU, ali ovaj problem je riješen tako što su učenici bolje upoznati sa radom SU, te mogućnostima koje SU pruža učenicima.

9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?
/


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007