Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


05.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za školsku 2011/2012

od Srednjoškolski centar,,Istočna Ilidža

¬Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
Gimnazija i SSŠ Istočna Ilidža Istočna Ilidža Branka Kovačević 057342735 gimsil@paleol.net

2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Aleksandra Matić, četvrti razred 30 Borka Golijanin

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? DA

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:


4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1: Kodeks oblačenja (oktobar 2011.)
SU, u saradnji sa rukovodstvom škole, osmislio je kodeks oblačenja za učenike i profesore. Tad kodeks je istaknut u svakoj učionici i holu škole. Njegova svrha je upoznavanje učenika i profesora s izgledom koji je poželjan i nepoželjan za obrazovnu ustanovu.

Aktivnost 2: Projekat ''Volontiraj-kreditiraj 2011'' (oktobar 2011. - maj 2012.)
Savjet učenika je učestvovao na Sajmu kreditiranja i osvojio novac za realizaciju projekta ''Probudi se'', koji ima za cilj podizanje svijesti mladih u našem gradu o omladinskom aktivizmu i volontiranju. U toku je realizacija projekta.

Aktivnost 3: Međunarodni dan srednjoškolaca (17. novembar 2011.)
Savjet učenika je obilježio Međunarodni dan srednjoškolaca (u saradnji sa Asocijacijom srednjoškolaca u BiH) kroz razgovore sa srednjoškolcima o njihovim pravima, obavezama i diskusijom o trenutnim problemima u našem obrazovnom sistemu, te načinima njihovog rješavanja.

Aktivnost 4: Međunarodni dan volonterizma (5. Decembar 2011.)
Obilježen je tako što su članovi SU stubište škole oblijepili parolama o volontiranju i razgovarali sa zainteresovanim učenicima o mjestima na kojima mogu volontirati)

Aktivnost 5: Humanitarne akcije (oktobar 2011. - jun 2012.)
Udruženje ''Vratite nam osmjeh'', ''Jedan slatkiš, jedno dijete'', sakupljanje novčanih sredstava za sugrađane kojima su potrebna itd.

Aktivnost 6: Razglas u školi
Savjet učenika je, u saradnji sa upravom škole, postojeći razglas popravio i prilagodio za svoje potrebe.

Aktivnost 7: Volonterske akcije podržane od strane Civitasa i Američke ambasade (januar – jun 2012.)
Savjet učenika u drugom polugodištu školske 2011/2012. godine radi volonterske akcije u svom gradu. Neke od akcija su: Čišćenje snijega, čišćenje obližnjeg parka i školskog dvorišta, posjeta i druženje staračkom domu u Istočnoj Ilidži itd.

Aktivnost 8: Akcija PUŠ (mart 2012.)

Aktivnost 9: Akcija ŠIT (april 2012.)5. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)

Aktivnost 1: Realizacija projekta ''Zaigraj – doniraj'' (maj 2012.)
Projekat je podržan od strane OIA-e i humanitarnog je karaktera. Ima za cilj sakupljanje sredstava za socijalno ugrožene porodice sa teritorije opština I. Ilidža i I. N. Sarajevo.

Aktivnost 2: Volonterske akcije
Čišćenje rijeke Kasindolke, prostora iza škole, pomoć starim licima itd.

Aktivnost 3: Priprema maturske večeri, proslave zadnjeg dana škole i dodjele diploma maturantima6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
Jednom.

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?
Prilikom realizacije naših aktivnosti pozivali smo medije i predstavnike vlasti i to je rezultovalo podrškom opštine Istočna Ilidža u smislu finansijske podrške za naše dalje aktivnosti.

8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?
Manji problem je nastao oko akcije ''PUŠ'', kada je rukovodstvo škole tražilo da doradi pravilnik koji smo mi sastavili, te je zbog toga došlo do probijanja roka, ali to je uspješno riješeno, uz kompromise prihvatljive objema stranama.

9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?
/


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007