Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


07.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za školsku 2011/2012

od Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Kozarska Dubica

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
MSŠ“Nikola Tesla“ Koz. Dubica Senada Zlokapa 052/410-160 Ssrs34kd@inecco.net

2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Dejana Trkulja III3 30 Snježana Kondić

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? DA

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:


4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1:Dan srednjoškolaca 17.11.-Ovaj dan smo obilježili tako što smo u holu škole stavili grickalice i sokove, kojim su se svi ucenici mogli poslužiti. Cilj ove akcije je pokazati srednjoškolcima da i oni imaju svoj dan i da su bitni.

Aktivnost 2: Sprovođenje istraživanja mRESURS-a.

Aktivnost 3:Nabavka aparata za kafu, čokoladice i sokove. U decembru 2011.godine.Mnogi učenici naše škole su imali želju da se ti aparati postave. Na inicijativu SU uz pomoć uprave skole aparati su nabavljeni. Do sada su aparati jako korisni, a učenici zadovoljni.

Aktivnost 4: Jedan slatkiš-jedno dijete. 30.decembar 2011.godine. Kao i svake godine SU je podjelio paketiće djeci iz socijalno-ugroženih porodica.

Aktivnost 5:Prezentacija mRESURS-a.25.februar. Ovo je jedna od zajedničkih aktivnosti prijedorske regije. Učenicima škole je približen pojam Mresurs-a, svrha Mreže, te njeni ciljevi.

Aktivnost 6: Filmske večeri. 30.februar 2012.godine. i 14. mart 2012.godine. U holu škole puštani su filmovi i na taj način su se srednjoškolci družili.

Aktivnost 6: Bal srednjoškolaca. 10.mart 2012.godine. SU je oraganizovao party za srednjoškolce u kafiću u Koz. Dubici. Ovo je nešto što je urađeno za srednjoškolce, kako bi se i oni opustili, i razbili monotoniju.

Aktivnost 7: PUŠ akcija. 20. Mart 2012. U svaku učionicu škole postavljeni su plakati sa pravima učenika. Cilj ove akcije je upoznavanje učenika sa njihovim pravima. Sada je učenicima mnogo lakše pozvati se na svoja prava.

Aktivnost 8: ŠIT akcija. 18.04.2012. Članovi SU su izažli u centar grada sa transparentima i trakicama na ustima,koje su skinuli u 5 do 12, kako bi pokazali da ne žele da ćute i da hoće odgovore na njihova pitanja.

5. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)

Aktivnost 1:Radionice na temu sexualno i reproduktivno zdravlje.

Aktivnost 2:Organizovanje sprotskih aktivnosti

6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
2 puta na Nastavničkom vijeću i jednom na Školskom odboru.

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?
Filmske večeri.

8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?


9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007