Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


14.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za školsku 2011/2012

od Elektrotehnička škola Prijedor

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
Elektrotehnička škola Prijedor Ljiljana Stojančić 052/234-926 Elsk_pd@prijedor.com

2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Danilo Topić 17 Mia Končar

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? NE

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:
Savjet učenika nije podržao akciju ŠiT

4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1: „jedan slatkis jedno dijete“

Aktivnost 2: Organizovanje maturske ekskurzije za završne razrede.

Aktivnost 3: Prikupljanje humanitarnih pomoći

Aktivnost 4: PuŠ akcija

Aktivnost 5: Sprovođenje ankete „prevencija nasilja u školi“ , analiza rezultata i izrada panoa

Aktivnost 6: Problem školske svlačionice

Aktivnost 7: Predlog proslave maturske večeri sa Ekonomsko-Ugostiteljskom školom

Aktivnost 8: Suzbijanje upotrebe alkohola,droge i duvana među ucenicima

Aktivnost 9: Prisustvo ucenika na projektu OKC-a „Razvoj mreže savjeta učenika BiH“

5. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)

Aktivnost 1: Zavrsavanje zapocetih projekata

Aktivnost 2: Planiranje i organizovanje maturske ekskurzije


6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
Ne

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?


8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?


9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?
dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007