Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


01.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za školsku 2011/2012

od Srednjoškolski centar Kostajnica

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o Å¡koli
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
Srednjoskolski centar "Kostajnica"
Kostajnica
Bosko Bijelic
052/663-388
sreceko@gmail.com


2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Milana Gligic
16
Danijela Japranin


3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? NE

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:
U ŠIT akciji nismo učestvovali jer nam nije dozvlila uprava škole.

4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1: Odabir clanova Savjeta ucenika - prvi sastanak podredili
smo odabiru clanova Savjeta ucenika, te upoznavanje clanova iz prvih
razreda.


Aktivnost 2: Vrsnjacka edukacija- i ove godine obavili smo radionice u
prvim razredima. Radionice su izvodili ucenici koji su vec prosli
takve radionice.


Aktivnost 3: Izrada plakata godisnjeg plana rada - na sastanku smo
zajedno izradili plakat na kojem se nalaze sve aktivnosti koje bi
trebali odraditi u ovoj skolskoj godini.

Aktivnost 4: "Dan prava djece" - izradom plakata obiljezili smo Dan prava djece.

Aktivnost 5: "Dan borbe protiv SIDE" - takodje izradom plakata
obiljezili smo i ovaj bitan dan.

Aktivnost 6: "Jedan slatkis-jedno dijete" - ovo je nasa tradicionalna
akcija, koju kao i svake godine obavimo prikupljajuci slatkise,
igracke i novac, radi izrade djecijih novogodisnjih paketica. Akcija
smo izvrsili 20.12.2011.

Aktivnost 7: Izvjestaj sa sastanka sa Stanicom policije - sa
predstavnicima Stanice policije dogovorili smo predavanje na temu
pirotehnickih sredstava. Na predavanju su prisustvovali svi clanovi
Savjeta ucenika, kao i par ucenika predstavnika svakog odjeljenja.

Aktivnost 8: Dogadjaji koji su obiljezili 2011. - napravili smo plakat
sa popisanim dogadjajima koji su obiljezili proteklu 2011. godinu.5. Planirane aktivnosti do kraja Å¡kolske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)

Aktivnost 1: Ispratimo maturante


Aktivnost 2: Izrada letaka skole

Aktivnost 3: Sportska takmicenja

Aktivnost 4: Sastanak sa Savjetom roditelja
6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?


8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?


9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?dokumenti uz aktivnost:
Srednjoškolski centar Kostajnica


» IzvjeÅ¡taj za drugi dio aktivnosti ,,Å kola po PS-u" - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» MeÄ‘unarodni dan srednjoÅ¡kolaca - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Jedan slatkiÅ¡ - jedno dijete - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Zdravi životni stilovi - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Dan zaljubljenih - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Radionice o pisanju projekata - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» "Želite li i vi znati?" - ankete - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» "Želite li i vi znati?" - Dan D - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» IzvjeÅ¡taj rada Savjeta učenika za Å¡kolsku 2011/2012 - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Realizovane aktivnosti Savjeta učenika u 2011/12 - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» "Jedan slatkiÅ¡ - jedno dijete" - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Pomozimo naÅ¡oj Azri - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Jedan učenik – jedna knjiga - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Prezentacija SrednjoÅ¡kolskog centra Kostajnica - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Sakupljanje igračaka za dječiji vrtić "Kestenko" - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Profesionalna orijentacija - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Ispratimo maturante - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica

» Humanitarna akcija "Jedan slatkiÅ¡-jedno dijete" - SrednjoÅ¡kolski centar Kostajnica


Copyright © by OKC 2007