Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


14.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za školsku 2011/2012

od Gimnazija ,,Petar Kočić Novi Grad

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
Gimnazija ''Petar Kočić'' Novi Grad Dragana Graonić 052/751-172 Gpk@poen.net

2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Jelena Ćirković 15 Marina Ćulibrk

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? DA

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:


4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1: Aktivnosti volonterskog i humanitarnog karaktera. Članovi Savjeta učenika su prodavali ulaznice za humanitarni koncert udruženja ''Iskra'' i na taj način doprinjeli skupljanju finansijskih sredstava za djecu sa posebnim potrebama. Koncert je održan krajem X mjeseca 2011-e godine.

Aktivnostt 2: Socijalni dan. Na jedan dan su članovi savjeta postali odrasli ljudi i otišli na posao. Njihov radni dan je trajao 8 sati, a za svoj trud dobili su dnevnicu.

Aktivnost 3: Saradnja sa OSCE-om i drugim školama (Gimnazija ''Cazin''). Početkom XI mjeseca 2011-e godine održane su 3 radionice na temu: Tolerancija i asertivni govor. Radionice su održane u Novom Gradu, Cazinu i Banjoj Luci, a prisustvovali su im članovi SU iz Novog Grada i Cazina. Rezlutat ove aktivnosti su ostvarena nova prijateljstva izmedju dvije škole, kao i veoma dobra edukacija učenika u području tolerancije.

Aktivnost 4: Obilježavanje značajnih datuma. Obilježili smo Dan srednjoškolaca (17.11.) postavivši na 3 mjesta u skoli stolove sa slatkišima i grickalicama kojima su se poslužili učenici. Cilj ove aktivnosti jeste da pokažemo učenicima da postoji i ''njihov dan'', kada su oni u centru pažnje.

Aktivnost 5: Aktivnosti vezane za promociju i zaštitu učeničkih prava. U sklopu PUŠ akcije učenici SU su u svakoj učionici i u holu škole na zid nalijepili list sa istaknutim učeničkim pravima i obavezama. Nastojimo da na taj način stanemo na kraj kršenju naših prava.

Aktivnost 6: Članovi Savjeta su zajedno sa još 2 škole izvršili ŠIT akciju u Kozarskoj Dubici. Akcija je održana 18-og aprila, a učenici su izašli na ulice sa trakicama preko usta kako bi privukli pažnju na problem koji imaju. Taj problem se sastoji u tome da srednjoškolci danas nisu u mogućnosti da izraze svoje mišljenje već konstantno ''Šute i trpe''.

Aktivnost 7: Saradnja sa DON-om (Udruženjem građana).
U saradnji sa Savjetom učenika predstavnici DON-a su održali u školi radionicu na temu: Zaštita građanskih prava. Radionica je održana 25-og aprila i cilj je bio informisanje mladih o navedenoj temi.

Aktivnost 8: Aktivnost humanitarnog karaktera pod nazivom ''Pomozimo Bojanu''. Savjet učenika je u školi u martu, aprilu i maju (akcija još nije gotova) provodio humanitarnu akciju čiji je cilj skupljanje sredstava za pomoć oboljelom Bojanu, kome je neophodna transplantacija jetre.

Aktivnost 9: Pisanje projekata. Napisali smo projekat za Omladinsku banku pod nazivom ''Ljetna škola'', ali još uvijek ne znamo da li je projekat odobren.5. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)

Aktivnost 1: Saradnja sa drugim školama.

Aktivnost 2: Promovisanje interesa škole u lokalnoj zajednici.

Aktivnost 3: Realizacija projekta ukoliko bude odobren.6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
2 puta.

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?
Predlažem više radionica na kojima učenici imaju priliku da izrazre svoju kreativnost ali i da se druže i sklapaju nova prijateljstva.

8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?
Problemi na koje nailazi naš savjet učenika su uglavnom finansijske prirode, ali uz malo truda, zalaganja i pomoći škole i ovi problemi budu prevaziđeni.

9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?
Ne.


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007