Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


06.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za školsku 2011/2012

od Srednja škola „Đuro Radmanović“ Novi Grad

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
SŠ "Đuro Radmanović" Novi Grad Dušan Brdar 052/751-230 msng@teol.net

3. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Nataša Stupar 31 Ilijan Kuzmanović

4. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? DA

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:


6. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1:Rad na izradi Pravilnika o pristojnom oblačenju i ponašanju učenika Škole.
-Izrada Pravilnika o pristojnom oblačenju i ponašanju učenika je u toku.Do kraja ove školske godine će biti predstavljen Nastavničkom vijeću,Školskom odboru i učenicima.Pravilnik se radi uz pomoć prof.prava,Danijele Majstorović.

Aktivnost 2:Humanitarna akcija za pomoć starim i iznemoglim licima u Domu "Devetaci"
-Voditelj sekcije "Crvenog krsta",Aleksandra Ćurčija i koordinator SU Ilijan Kuzmanović upoznali su članove SU sa pokretanjem ove akcije za pomoć starim i iznemoglim licima u Devetacima.Sredstva su prikupljali blagajnici i predali prof.Ilijanu.Prilikom ove akcije,prikupljeno je 450KM.

Aktivnost 3:Obilježavanje Mjeseca borbe protiv bolesti zavisnosti.
-Članovi projektnog tima(koji čine 5 učenika Savjeta)su prikupili materijal za izradu panoa,a sa koordinatorom su sastavili tekst koje je bio predstavljen na Savjetu,nakon čega je svaki predstavnik odjeljenja bio zadužen isti pročitati u svom odjeljenju.

Aktivnost 4:Realizacija radionice "Nasilje,nasilnik,žrtva" kao prevencija nasilja u školama.
-U saradnji sa Savjetom za privenciju nasilnog ponašanja,realizovana je radionica pod nazivom "Nasilje,nasilnik,žrtva" i tom prilikom učenice Nataša Stupar i Božana Stupar obučene su za realizovanje iste radionice u svim prvim razredima Škole.Radionicu su osmislili Ilijan Kuzmanović i Aleksandra Čurčija.Radionici je prisustvovao i pedagog Škole,Svjetlana Oljača.

Aktivnost 5:Učešće na seminaru "mRESURS"-a u Laktašima
-U periodu od 2.3. do 3.3. predsjednik SU Nataša Stupar je prisustvovala seminaru u Laktašima koje je organizovao mRESURS u saradnji sa OKC-om.Seminaru su prisustvovali svi predsjednici Srednjih škola Prijedorske i Banjalučke regije.Ovaj seminar prvenstveno je održan da bi se pripremili za realizaciju kampanje "Želimo znati" koja podrazumjeva borbu za prava srednjoškolaca.

Aktivnost 6:Realizacija kampanje "Želimo znati" ("Prava u škole" i "Šuti i trpi")
-Kampanja "Želimo znati" sadrži 2 akcije.PUŠ-podrazumjevala je postavljanje plakata u svim učionicama škola na kojima su jasno definisana prava i obaveze učenika.ŠIT-podrazumjevala je skup srednjoškolaca na otvorenom.Ova akcija bila je realizovana u svim većim gradovima RS I FBiH,i naravno bila je medijski propraćena.Prijedorska regija je ŠIT akciju odradila u Kozarskoj Dubici 18.4.2012.god.5 učenika naše škole je prisustvovalo ovom skupu.Učenici su izjavili da su zadovoljni načinom na koji je akcija sprovedena.

Aktivnost 7:Učešće na seminarima Civitasa i SHL-a.
-Predsjednik SU Nataša Stupar podjela je izvještaj sa seminara u organizaciji Civitasa,koji je održan u Sarajevu 16. i 17. marta.Tema seminara je bila "Razvoj demokratije u školama",a učenici su aktivno učestvovali u radionicama,gdje su bili obučeni kako da što bolje rade na demokratičnosti i transparentnosti u radu škole.
Drugi seminar je održan u Bihaću 30. i 31. marta u organizaciji SHL-a.Predstavnici našeg Savjeta su učestvovali u radionicama u kojim je akcenat stavljen na pripremanje i pisanje projekata koji će unaprijediti učenika u poboljšanju učeničke aktivnosti.Na sastanku SU dogovoreno je da se oformi grupa koja će izraditi projekat sa kojim će aplicirati SHL-u.

Aktivnost 8:Realizacija radionica "Nenasilno rješavanje sukoba".
-Članovi Savjeta PNP-a,Ilijan Kuzmanović i Aleksandra Ćurčija su u sklopu aktivnosti rada Savjeta PNP-a u drugom polugodištu održali su radionicu "Nenasilno rješavanje sukoba".Dogovoreno je da svaki predstavnik SU u svom odjeljenju održi radionicu na času odiljenske zajednice najkasnije do kraja maja mjeseca.

Aktivnost 9:Realizacija radionice "Sex-tabu tema ili svakodnevna pojava"
-Edukator Marija Landup,predstavnik odjeljena III-4 naše Škole,pobjednici međuopštinskog takmičenja "Projekta građanin",iz predmeta Demokratija i ljudska prava održala je na Savjetu radionicu "SEX-tabu tema ili svakodnevna pojava" u sklopu aktivnosti projekta Neosvještenost mladih o kontracepciji".

7. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)

Aktivnost 1:Apliciranje za projekat SHL-a.
-Grupa sastavljena od 10 članova je osmislila projekat i do kraja mjeseca treba da ga pošalje SHL-u.Naziv projekta je "Sportsko zabavni i kulturni dan u Novom Gradu".Dakle,ukoliko projekat prođe,očekuje nas mnogo zabave i druženja,ali naravno i naučićemo nešto,jer su u pripremi razne prezentacije koje bi trebale zainteresovati mlade.

10. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
Predstavnik nije prisustvovao Nastavničkom vijeću niti Školskom odboru.

11. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?
Preporučujemo radionicu,bilo kojeg tipa,na temu "Sex-tabu tema ali svakodnevna pojava"

13. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?
Nije bilo značajnih problema.

14. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?

/


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007