Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


22.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

od Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
Poljoprvredno-preh. Prijedor Mladen Drazic . ..

2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Andjela Sikman 22 Marijana Bera

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? / DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? / DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? / NE

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:
Za akciju PUS smo prava ucenika stavili u Hodniku skole na vecem formatu..A SIT i nasa skolabi ucestvovala da su ucestvovale sve skole iz Prijedora..Kako njima nije bilo odobreno nismo ni mi dosli..:)

4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1:Prikupljanje novcanih sredstava za pomoc Ognjenu G.

Aktivnost 2:Radili smo ankete za mResurs.

Aktivnost 3:Novi plan programa za savjet.

Aktivnost 4:Obiljezavanje Dana Srednjoskolaca.

Aktivnost 5:Projekat jedan slatkis jedno dijete.

Aktivnost 6:Sa pedagogicom smo analizirali uspjeh ucenika nase skola na kraju I polugodista.

Aktivnost 7:Rjesavali smo problem neopravdani izostanaka na casu fizickog vaspitanja.

5. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)

Aktivnost 1:Zajednicki izlet ucenika iz S.U


Aktivnost 2:Analiza ostvarenog uspjeha ucenika u II. Polugodistu.6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
Jednom na Nastavnickom vijecu i Skolskom odboru.

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?
Treba u rad savijeta ukljuciti i ostale ucenike jer su meni pomogli i ucenici van skolskog savjeta..:)

8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?
Nisam.

9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?
Nemamdokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007