Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


06.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

od Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ Bijeljina

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
Tehnicka skola Mihajlo Pupin Bijeljina Radenko todorovic 055/250-386 Ssrs57bj@telrad.net

2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Srdjan Saric 36 Zora Milosevic

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? DA

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:


4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1:Sastanak savjeta ucenika, 16.09.2011.god. svrha je bila analiza rada SU u prethodnoj skolskoj godini, i izbor novog rukovodstva.

Aktivnost 2:Sastanak savjeta ucenika 26.09.2011.god. svrha ovog sastanka je bila da se na njemu donese plan rada SU za tekucu godinu, i izbor ucenika za program razmjene sa SAD-om.

Aktivnost 3: Ucesce naseg pretstavnika na generalnoj skupstini ASuBIH 25,26,27.09.2011.godine. Nas pretstavnik se upoznao sa radom ASUBIH-a i SHL-a.

Aktivnost 4: Obiljezavanje nedelje dijecijih prava, od 03.10-9.10.2011. god, u nasoj skoli je obiljezena nedelja djecijih prava, procitana su prava djeteta u svih odjeljenjima u skoli, cime su se ucenici upoznali sa svojim pravim.

Aktivnost 5: Socijalni dan 07.10.2011.god, nasi ucenici su ucestvovali na socijalnom danu, u projektu „Volontiraj, kreditiraj“.Nasih 16 ucenika je taj dan volontiralo u preduzecima u Bijeljini.

Aktivnost 6: Dana 10.10.2011 godine , savjet ucenika je realizovao aktivnost nagradnog putovanja za sve djake koji nisu imali izostanaka u prethodnoj godini, ukupno je ucetvovalo 70 djaka.

Aktivnost 7: Realizacija projekta za prevenciju narkotika i nasilje u skolama, 13.10.2011.god. su pretstavnici MUP-a odrzali predavanje o opasnosti narkotika, i predavanje o nasilju u skole i kako to da sprijecimo.

Aktivnost 8: od 9.11. -11.11.2011.godine nas pretstavnik je ucestvovao na V konferenciji mreze SU RS, gdje je pretstavio probleme u nasoj zajednici, i cuo probleme drugih srednjoskolavca u RS.

Aktivnost 9: 23.11.2011.god nasi ucenici su na sajmu kreditiranja u Sarajevu, pretstavili nas projekat „Mazestik“, koji je privukao paznju medija.

Aktivnost 10: Ucesce na regionalnom sastanku mResurs-a u Vlasenici 10.12.2011.god. gde se nas pretstavnik upoznao sa radom ostalih savjeta ucenika u regiji i projektima koje oni sprovode.

Aktivnost 11: 14.12.2012.godine nasi ucenici su ucestvovali na pripremnom seminaru „OIA“ za program Aktivni mladi, gde su se upoznali sa mogucnostima koje nudi ovaj program.

Aktivnost 12: : 16.12.2011.godine pretstavnici ASuBIH-a su odrzali predavanje o narkomaniji, nasi ucenici su se upoznali sa mogucim posledicama uzimanja narkotika, takodje su nam ponudili da organizujemo grupu koja bi nastavila da radi radionice za prevenciju narkomanije

Aktivnost 13: 16.12.2011 godine zavrsila se humanitaran akcija u nasoj skoli, u kojoj su nasi ucenici kroz dvije nedelje imali priliku da daruju polovnu garadarobu crvenom krst. A time smo uspjeli da pomogenmo crvenom krstu koji je u jako losoj situaciji.

Aktivnost 14: Apliciranje za grantove OIA u programu Aktivni mladi. Nasi ucenici su aplicirali 12.01.2012. godine sa projektom „Stedimo energiju, ulazimo u buducnost“ i sa tim projektom dobili sretstva za ralizaciju istog.

Aktivnost 15: Od 19.02 – 20.02.2012.god nasi ucenici su ucestvovali na BH susretima mladih u Sarajevu, gde su pretstavili svoj projekat „Stedimo energiju, ulazimo u buducnost“. Na tim susretima su bile i radionice i edukacije o tome kako realizovati projekat.

Aktivnost 16: 14.03.2012.god. je nas Su u saradnji sa SU Poljoprivredne i medicinske skole u Bijeljini, organizovao predavanje na temu reciklaze plastike. A nasi ucenici su se upoznali sa mogucnostima reciklaze plasticnih kesa i plasticne ambalaze.

Aktivnost 17: 15.03.2012.godine su nasi ucenici ucestvovali na projektu Dani znanja u organizaciji Udruzenja gradjana Galeb, taj dan je bio ispunjen zanimljivim radionicama, a na kraju smo imali takmicenje u pisanju projektnih ideja, gdje je nasa skola osvojila prvo mjesto.

Aktivnost 18: 19.03.2012.god. su ucenici nase skole koji realizuju projekat „Stedimo energiju, ulazimo u buducnost“ pretstavili taj projekat savjetu ucenika, i pozvali ostale clanove da se ukljuce u dalju realizaciju projekta.

Aktivnost 18: 31.03.2012. godine dva nasa pretstavnika su bila na regionalnom sastanku programa Aktivni mladi u Tuzli, gdje su doradjivali projekte, i razgovarali o budzetima projekata.

Aktivnost 19: 05.04. 2012. godine savjet ucenika i projektini tim Stedimo energiju ulazimo buducnost su imali sastanak na kom se govorilo o realizaciji projekta, to jeste o pripremama za realizaciju samog projekta.

Aktivnost 20: 10.04.2012,god. Nas pretstavnik je putovao u Banjaluku gdje je prisustvovao okruglom stolu „Dobar savjet – zdravlja vrijedi“.

Aktivnost 21: 11.04.2012. godine se odrzao SU na kome su se birali clanovi komisije za izbor ucenika generacije u nasoj skoli, ako i priprema radionice za udruzenjem Zvono.

Aktivnost 22: 19.04.2012. god. je u nasoj skoli udruzenje potrosaca Zvono realizovalo projekat „Identifikacija mogucih rizika konzumiranja hrane“ gdje su nas edukovali o stetnosti raznih proizvoda koje mi mladi koristimo.

Aktivnost 23: 23.04.2012.godine je 5 clanova savjeta ucenika ucestvovalo na protestu srednjoskolaca, zalimo znati u organizaciji mresurs-a.

Aktivnost 24: 7.05.2012.godine je Su organizovao davanje krvi, nasi ucenici koji imaju 18 godina su dali krv na transfuzioloskom odjeljenju u nasoj bolnici.5. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)

Aktivnost 1: 11.05.2012.god. predavanje helsinskog odbora z alucka prava, o omladinskom aktivizmu.

Aktivnost 2: 22.05.2012.god. finalni dogadjaj u realizaciji projekta Stedimo energiju, ulazimo u buducnost.

6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.


7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?


8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?
Sto se tice ovih situaciju, mi smo imali jedan problem da je nas predsjednik bio otsutran u periodu marta, aprila i maja, tako da je njegovu funkciju vrsio zamjenik Srdjan Petkovic.

9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?
/dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007