Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


08.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

od Srednja mješovita škola „Jovan Dučić“ Teslić

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o Å¡koli
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
СШ „Јован Дучић“ Теслић Саво Малић 053/430-300 ssrs45ts@teol.net


2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Александра Летић 25 Биљана Дракул

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? DA

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:
Нисмо учестовали у иницијативи ŠIT јер нисмо добили дозволу од директора школе.Господин је сматрао да је ова акција политичког карактера и да он као директор школе не жели да буде на удару министарства.Тако да нисмо били у могућности да урадимо ову акцију. На моју жалост ни ученица која је била задужена за ту акцију није активно сарађивала ја како сам упозната Славица Трифуновић СШ „ Никола Тесла“ је била задужена да заједно самном уради ту акцију . Тако је одлучено на регионаланом састанку.Међутим тако није урађено.

4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1: Је била да упознамо професоре и ученике са радом Савјета ученика па смо због тога израдили мали информатор о савјету који смо доставили професорима школе.Овај информатор смо израдили у другој седмици септембра.Информатор нам је требао послужити у избору ученика за савјет из реда првих разреда.

Aktivnost 2: Је организовање информативних и креативних радионица на теме као што су волонтеризам, етика у мојој заједници, екологија, ЕУ, Права, одговорности ученика по статуту сколе и по закону, дјечија права, равноправност полова и сл.
Ова предавања смо радили у октобру и новембру.Помоћ у току реализације смо добили од радника који је задужен за питања младих у општини Теслић, од професора демократије, психолога школе, Канцеларије за Еу и Омбудсмана за дјечија права.

Aktivnost 3: Је пројекат који је Савјет ученика као неформална група доставијо поводом јавног позива Општине Теслић.Пројектом „Игром до здравља“ ( учешће у уређењу градског парка).Овим пројектом је савјет дао значајан допринос у побољшању положаја младих у општини, јер уређени парк ће пружити могућност нашим талентованим ученицима да одрже концерте и слично самим тим промовишемо и активне ученике( омладинску популацију).Пројекат је прошао, средства су одобрена 29.12.2011.године.

Aktivnost 4: Је хуманитарна акција „Један слаткиш, једно дјете“ која се припремала још од септембра.
Први корак је био да се ми у савјету усагласимо како ћемо подјелити радне задатке.Подјелили смо се у радне групе прва радна група је била задужена да припреми списак социјално угрожене дјеце у општини (одлазак у центар за социјални рад).Друга радна група је била задужена да припреми нацрт како треба да тече тај дан, какав ће бити програм, ко ће учестовати и сл. Трећа радна група је била задужена за средства која су добијена од Општине Теслић, Натуре вите и осталих донатаора.
Акција је реализована у децембру.

Aktivnost 5: Је организовање првог инфоштанда овдје на тему Полно преносиве болести.Ову активност смо реализовали крајем фебруара.У сарадњи са Домом здравља израдили смо летке које смо подјелили ученицима.Такође смо организовали мало предавање гдје су ученици могли да постављају питања а доктор је одговарао.

Aktivnost 6: Је организовање пред матурске вечери.Прво предматурску вече организовали смо у марту у сарадњи са СШ „Никола Тесла“ .Предматурска вече је организована петком увече око 9:00 ч. у локалу у центру града (без алкохола). Улазнице смо наплаћивали јер су та средства била намјењена за хуманитарну акцију поводом 8.марта Дана жена.

Aktivnost 7: Је хуманитарна акција поводом 8.марта Дана жена. Овдје смо уз помоћ средстава купили 30 руза, воћа и сокова.Посјетили смо Старачки дом наше општине и предали донацију у дому смо провели читав дан у разговорима са старим бакама.5. Planirane aktivnosti do kraja Å¡kolske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)

Aktivnost 1: Је организовање радионица на тему Права, равноправност полова и сл. у сарадњи Омбудсмана за дјечија права.

Aktivnost 2: Је избор новог руководства и испраћај матураната.


6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
На наставничком вијећу смо само два пута присустовала што је добар помак собзиром на то да некад нисмо ни једном.

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?
Ораганизовање креативних радионица као и инфоштандова који су добар примјер да су ученици заинтересовани.

8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?
Биле су двије потешкоће, једна је лоше вријеме у јануару и почетком фебруара, а друга је што нисмо добили дозволу од директора да урадимо ŠIT акцију.

9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?
Немам.


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007