Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


08.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

od Srednja mješovita škola „Jovan Dučić“ Teslić

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
SŠ „Jovan Dučić“ Teslić Savo Malić 053/430-300 ssrs45ts@teol.net


2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Aleksandra Letić 25 Biljana Drakul

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? DA

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:
Nismo učestovali u inicijativi ŠIT jer nismo dobili dozvolu od direktora škole.Gospodin je smatrao da je ova akcija političkog karaktera i da on kao direktor škole ne želi da bude na udaru ministarstva.Tako da nismo bili u mogućnosti da uradimo ovu akciju. Na moju žalost ni učenica koja je bila zadužena za tu akciju nije aktivno sarađivala ja kako sam upoznata Slavica Trifunović SŠ „ Nikola Tesla“ je bila zadužena da zajedno samnom uradi tu akciju . Tako je odlučeno na regionalanom sastanku.Međutim tako nije urađeno.

4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1: Je bila da upoznamo profesore i učenike sa radom Savjeta učenika pa smo zbog toga izradili mali informator o savjetu koji smo dostavili profesorima škole.Ovaj informator smo izradili u drugoj sedmici septembra.Informator nam je trebao poslužiti u izboru učenika za savjet iz reda prvih razreda.

Aktivnost 2: Je organizovanje informativnih i kreativnih radionica na teme kao što su volonterizam, etika u mojoj zajednici, ekologija, EU, Prava, odgovornosti učenika po statutu skole i po zakonu, dječija prava, ravnopravnost polova i sl.
Ova predavanja smo radili u oktobru i novembru.Pomoć u toku realizacije smo dobili od radnika koji je zadužen za pitanja mladih u opštini Teslić, od profesora demokratije, psihologa škole, Kancelarije za Eu i Ombudsmana za dječija prava.

Aktivnost 3: Je projekat koji je Savjet učenika kao neformalna grupa dostavijo povodom javnog poziva Opštine Teslić.Projektom „Igrom do zdravlja“ ( učešće u uređenju gradskog parka).Ovim projektom je savjet dao značajan doprinos u poboljšanju položaja mladih u opštini, jer uređeni park će pružiti mogućnost našim talentovanim učenicima da održe koncerte i slično samim tim promovišemo i aktivne učenike( omladinsku populaciju).Projekat je prošao, sredstva su odobrena 29.12.2011.godine.

Aktivnost 4: Je humanitarna akcija „Jedan slatkiš, jedno djete“ koja se pripremala još od septembra.
Prvi korak je bio da se mi u savjetu usaglasimo kako ćemo podjeliti radne zadatke.Podjelili smo se u radne grupe prva radna grupa je bila zadužena da pripremi spisak socijalno ugrožene djece u opštini (odlazak u centar za socijalni rad).Druga radna grupa je bila zadužena da pripremi nacrt kako treba da teče taj dan, kakav će biti program, ko će učestovati i sl. Treća radna grupa je bila zadužena za sredstva koja su dobijena od Opštine Teslić, Nature vite i ostalih donataora.
Akcija je realizovana u decembru.

Aktivnost 5: Je organizovanje prvog infoštanda ovdje na temu Polno prenosive bolesti.Ovu aktivnost smo realizovali krajem februara.U saradnji sa Domom zdravlja izradili smo letke koje smo podjelili učenicima.Takođe smo organizovali malo predavanje gdje su učenici mogli da postavljaju pitanja a doktor je odgovarao.

Aktivnost 6: Je organizovanje pred maturske večeri.Prvo predmatursku veče organizovali smo u martu u saradnji sa SŠ „Nikola Tesla“ .Predmaturska veče je organizovana petkom uveče oko 9:00 č. u lokalu u centru grada (bez alkohola). Ulaznice smo naplaćivali jer su ta sredstva bila namjenjena za humanitarnu akciju povodom 8.marta Dana žena.

Aktivnost 7: Je humanitarna akcija povodom 8.marta Dana žena. Ovdje smo uz pomoć sredstava kupili 30 ruza, voća i sokova.Posjetili smo Starački dom naše opštine i predali donaciju u domu smo proveli čitav dan u razgovorima sa starim bakama.5. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)

Aktivnost 1: Je organizovanje radionica na temu Prava, ravnopravnost polova i sl. u saradnji Ombudsmana za dječija prava.

Aktivnost 2: Je izbor novog rukovodstva i ispraćaj maturanata.


6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
Na nastavničkom vijeću smo samo dva puta prisustovala što je dobar pomak sobzirom na to da nekad nismo ni jednom.

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?
Oraganizovanje kreativnih radionica kao i infoštandova koji su dobar primjer da su učenici zainteresovani.

8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?
Bile su dvije poteškoće, jedna je loše vrijeme u januaru i početkom februara, a druga je što nismo dobili dozvolu od direktora da uradimo ŠIT akciju.

9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?
Nemam.


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007