Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


06.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

od Srednja škola „Nikola Tesla“ Brod

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
Nikola Tesla Brod Nada Komel

2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Stevan Vudrag 23 Vedran Pjanic

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? NE

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:
U SIT akciji nismo ucestvovali posto je moj savet ucenika odbijo da ide u derventu i da uopste to organizuje zbog drugih aktivnosti.

4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1:Akcija osmeh-sakupljanje paketica za decu

Aktivnost 2:Pokretanje bioskopa

Aktivnost 3:Obiljezavanje dana planete zemlje

4.Dan borbe protiv AIDSA
5. Dan planete zemlje
6.Vrsnjacka edukacija
7.Edukacija o reproduktivnom zdravlju
8.Etno fest
9.Prisustvo V konferenciji mRESURSA
10.Prisustvo regionalnom sastanku mresursa
11.Iztrazivacka anketa izostanci
12.mRASPRAVA

5. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)

Aktivnost 1:Sakupljanje Udzbenika

Aktivnost 2:Sportski dan
3.Ciscenje skolskog dvorista6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
3 puta nastavnickom vijecu

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?
Pokretanje skolskog bioskopa jer je to nacin da se okupe mladi ljudi a i verujem da ce to biti podrzano od strane direktora

8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?
Naisao sam na problem neslaganja mog saveta sa regionalnim planom posto su oni smatrali da to nisu toliko bitne aktivnosti i da se mi trebamo fokusirati na nasu skolu 

9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007