Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


07.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

od Srednja škola „Nikola Tesla“ Šamac

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
SŠ „Nikola Tesla“ Šamac Aleksa Minić 054 611 157 -

2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Ružica Lukić 22 Dženana Dragičević

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? DA

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:


4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1: Izvršili smo promociju Savjeta učenika među učenicima naše škole. Ovu akciju smo realizovali u 10-om mjesecu! Napravili smo prigodne letke na dvije stranice A4 formata na kojima je opisana funkcija, cilja i šta je Savjet učenika. Tom prilikom smo pozvali sve učenike da nam se obrate ukoliko imaju nekakvih problema vezanih za školu! Ti letci su pročitani u svim razredima na času odjeljenskog stariješine. Akcija je imala za cilj da zainteresuje ostale učenike, ali i profesore za rad Savjeta učenika!

Aktivnost 2: 21.10. smo organizovali žurku u jednoj od mjesnih diskoteka! Sredstva prikupljena žurkom su poklonjena maturantima koji u septembru idu na matursku ekskurziju, kao pomoć kolegama učenicima koji nisu u mogućnosti sebi da plate ekskurziju! Ovom žurkom je prikupljena 441 KM!

Aktivnost 3: 17.11. smo obilježili Međunarodni dan srednjoškolaca! Tom prilikom smo napravili letke koji su pročitani na času odjeljenskog stariješine u svim odjeljenjima škole, u cilju upoznavanja kolega učenika kako je došlo do obilježavanja ovog dana!

Aktivnost 4: 22.11. organizovali smo radionicu „Dječija prava i prava srednjoškolaca“ u saradnji sa mladim savjetnikom Ombudsmana za djecu RS, Stefanom Marinkovićem. Radionici su prisustvovali članovi Savjeta učenika. Tom prilikom je i Saša Trivić upoznao prisutne sa mRESURS-om, njegovim funkcionisanjem i ciljevima. Cilj akcije je bio da se članovi edukuju i upoznaju sa svojim pravima i mehanizmima zaštite istih.

Aktivnost 5: 25.11. organizovali smo još jednu žurku za maturante, s istim ciljem kao i prošlu. Ovom žurkom su sakupljene 403 KM.

Aktivnost 6: U toku 11. i 12. mjeseca Savjet učenika je tradicionalno organizovao akciju „Jedan slatkiš, jedan osmijeh“. Ovom akcijom je prikupljeno i podjeljeno 50 paketića za socijalno-ugroženu djecu sa područija Opštine.

Aktivnost 7: U toku 11. i 12. mjeseca u našoj školi sproveli smo i anketu/upitnik mRESURS-a, koju smo dobili na V Konferenciji mRESURS-a na Bardači!

Aktivnost 8: 23.12. oragnizovali smo karaoke šou za maturante, u cilju kao i prošle dvije žurke.

Aktivnost 9: Savjet učenika je obilježio 8. mart- Dan žena! Ovom prilikom su podijeljeni prigodni materijali/letci koji su porčitani na časovima odjeljenskog stariješine u svim razredima. U njima je bila opisana istorija obilježavanja Dana žena, te prigodna čestitka profesoricama i koleginicama učenicima. Takođe je rukovodstvo ištampalo prigodne čestitke za profesorice koje su ih dočekale ujutro na njihovim mjestima. U sklopu ovog obilježavanja organizovali smo još jednu žurku za maturante, koja je održana 9.3., na kojoj su koleginice učenice dobile po karanfil. Ovom žurkom za maturante je sakupljeno 347 KM.

Aktivnost 10: 2.4. Savjet učenika je organizovao akciju čišćenje školskog dvorišta u saradnji sa kolegama učenicima. Cilje akcije jeste upoznavanje kolega učenika i članova Savjeta učenika sa ekološkom sviješću!

Aktivnost 11: Savjet učenika je sproveo regionalnu akciju pod nazivom „mRASPRAVA“. Akcija nije prošla očekivano, ciljevi nisu u potpunosti realizovani! Cilje je bio da se približe profesori i Savjet učenika, ali je odaziv profesora bio veoma slab!

MORAMO DA NAPOMENEMO DA JE NAŠA ŠKOLA I NAŠ GRAD BIO DOMAĆIN AKCIJE „ŠIT-Šuti i trpi“, GDJE SU NAM SE PRIDRUŽILE KOLEGE IZ MODRIČE I VUKOSAVLJA. I DA SMO REALIZOVALI AKCIJU mRESURS-a „PUŠ-Prava u škole“! Prevazišli smo sve poteškoće na koje smo naišli pri odrađivanju ovih akcija i određeni članovi Savjeta učenika, voditelji ove akcije, su pretrpjeli verbalne napade od strane direktora škole!

5. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)

Aktivnost 1: Planirali smo organizovati još jednu žurku-karaoke šou za maturante, 18.5.!
Aktivnost 2: U toku juna je planirana još jedna žurka za maturante!
6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
Prisustvovali smo 3 puta nastavničkom vijeću i jednom školoskom odboru!

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?


8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?
Imali smo više poteškoća u radu! I još uvijek ih imamo! Glavna poteškoća jeste uprava škole! Miješa se u rad i odnose Savjeta učnika, eliminiše svako pravo Savjeta u procesu donošenja odluka i učestvovanja u kreiranju školske politike, sputavaju i zabranjuju prisustvo predstavnika Savjeta i škole raznim seminarima, šire dezinformacije o radu Savjeta i samim članovima, ne poštuje zakon i zakonske procedure. Najveća poteškoća jeste što su se miješali i smjenjivali predsjednika i podrpedsjednika izabranog od strane Skupštine Savjeta učenika, te su prijetili ako se to ne izvrši, te što pojedine članove verbalno napadaju! I pored svih tih poteškoća mi se trudimo da ispoštujemo rokove i odradimo sve akcije mRESURS-a i mreSVUBIH-a!

9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?
Ne.


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007