Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


15.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

od Srednja škola „Nikola Tesla“ Teslić

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o Å¡koli
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
SŠ Nikola Tesla Teslić Veso Đukanović ts44@teol.net

2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Slavica Trifunović ( 2 razred) 31 Prof. Marina Bjelac

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? NE

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:
Moja škola nije učestvovala u ŠIT akciji prvenstveno iz tog razloga što je jako mali broj učenika bio zainteresovan za samu akciju,tj.nije bilo dovoljno zainteresovanih koji bi pomogli u realizaciji.Takodje to se možda desilo zato što ta vecina nije shvatila samu bit te akcije,i nažalost ona nije realizovana,stim da se rukovodstvo škole nije protivilo,ali ipak zbog nezainteresovanosti učenika nije realizovano.

4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 05.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1: U akciji jedan slatkis jedno dijete,koja je održana u decembru mjesecu 2011 godine,savjet učenika je prikupio paketice za udruženje djece sa posebnim potrebama u našem gradu,jer je smatrao da treba da svojim vršnjacima koji su ometeni u razvoju pokažu kako oni ne vrijede manje od njih i da i ta djeca vide,da smo mi njihovi drugari,koji misle na njih.
Aktivnost 2: Takodje prikupljana su mnoga novcana sredstva za razne humanitarne akcije koje su se organizovale u toku godine,i savjet je tu nekim novcanim sredstvima koje je skupljao doprinio
tim akcijama...


5. Planirane aktivnosti do kraja Å¡kolske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 05.05.2012.)

Aktivnost 1:
Organozovanje žurke za učenike,odnosno sportskog dana i raznih igara kojima će se obilježiti kraj još jedne uspješne školske godine,a i bit će tu još razne stvari koje će doprinijeti promovisanju savjeta u školi.
Aktivnost 2:
Ispraćaja maturanata,dodjela priznanja najaktivinijim članovima savjeta i jos mnoge druge motivacijske stvari koje će dodatno privući učenike savjetu.


6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
Svaki put kad je sjednica nastavnickog vijeca ili skolskog odbora savjet bude na vrijeme upoznat i do sada je nas savjet prisustvovao 3 puta nastavnickom vijecu.

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?
Recimo nas savjet je vidjeo da ucenici nisu uopste motivisani za rad,i onda je malo povecao tu motivisanost tako sto je u svaki razred i odjeljenje nase skole napravio malu zanimljivu prezentaciju o savjetu uopste i time se dosta povecao broj ucenika koji redovno dolaze na savjet i ucestvuju u realizaciji planova i samom radu savjeta.

8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?
Jedna od glavnih poteskoca je ta nezainteresovanost i neprisutnost savjetu,al’ savjet se za sada uspjesno bori i sa tim problemom.

9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007