Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


01.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

od Gimnazija Prnjavor

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
Gimnazija Prnjavor Ljubnka Stanić 051 665 328 ssrspr26@inecco.net

2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Jelena Štrbac 16 Mirjana Sarić

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? NE

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:
Nismo učestvovali u akciji ŠIT jer učenici nisu to željeli,naime smatraju da nemaju nikakvih roblema sa profesorima i da im uvijek i profesori i uprava izađu u susret i daju im odgovore na sva njihova pitanja ukoliko ih ima.

4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.


SEPTEMBAR-Odlazak na generalnu skupštinu Asocijacije srednjoškolaca u BiH;
-Priprema za projekat : ,,S koje strane kamere si ti?";
-Odlazak na kamp Omladinske novinske asocijacije na Jahorinu;
OKTOBAR: -Predavanje o istoriji Srba i Rusa;
-Prikazivanje filma ,,Susret" ( Obilježavanje medjunarodnog dana bijelog štapa);
- Saradnja sa udruženjem ,,Romska djevojka" na temu ,,Vršnjačko nasilje" (radionice);
-Saradnja sa policijom u cilju smanjenja vršnjačkog nasilja;
-Trening Ombudsmana za djecu ;
-Promovisanje projekta ,,S koje strane kamere si ti?";
NOVEMBAR: -Ziriranje,projekcija i proglasenje pobjednika projekta;
-Odlazak na V konferenciju mRESURS-a;
-Odlazak maturanata na sajam obrazovanja;
DECEMBAR: - Priprema za obiljezavanje 50 godina Gimazije,u kojoj su učestvovale razne sekcije pored SU (literarna,folklorna,novinarska,hor,...);
-Realizacija radionica o pravima i obavezama učenika;
- Sprovodjenje humanitarne akcije ,,Srcem za srce Srbije" pomoc za Kosovo i Metohiju;
- Prvi srednjoškolski party
-Saradnja sa Crvenim krstom- Darivanje krvi;
FEBRUAR : - Odlazak u Sarajevo,i prezentovanje rada SU nase skole koje je uvrsteno u Zbornik rada,u okviru projketa ,,Škola koju volim“;
- Biranje najboljeg razreda prosle skolske godine (2010/2011);

MART: - Radionice na teme: ,,Rodna ravnopravost“,Vrsnjacko nasilje“, ,,Prava i obaveze ucenika“;
APRIL: -Planiranje sportskog dana pomocu kojeg cemo sakupiti novac za ekskurziju;
MAJ : - Humanitarna akcija prikupljanja novca za lijecenje male Gabrijele Panic koja ima tesku srcanu manu;

5. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)


MAJ: -Odrzavanje sportskog dana,da bi se prikupio novac za ekskurziju;
JUN : - Odlazak SU na izlet;

6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
2x prisustvo na nastavnickom vijecu,na skolskom odboru 0

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?
Organizovanje zajednickih druzenja,party-a,kulturnih veceri,izleta,seminara,...


8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?
Nije bilo problema.

9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?
Nista.
dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007