Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


01.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

od JU Ekonomska škola Doboj

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
Ekonomska i trgovinska škola Doboj Doboj Dragan Marić +387 53 200 982
+387 53 242 297 ssrs39do@teol.net

2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Mladenka Ostojić (III razred) 20 Luka Ristić

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? DA

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1: Izbor rukovodstva SU Ekonomske i trgovinske škole
• Izabrano rukovodstvo:
- Predsjednica SU: Mladenka Ostojić
- Potpredsjednica SU: Danijela Radovanović

Aktivnost 2: SU Ekonomske i trgovinske škole je u saradnji sa SU Saobraćajne i elektro škole, uličnom akcijom
obilježio Svjetski dan pješačenja, u cilju upoznavanja građana na opasnost nepoštovanja saobraćajnih znakova, sa naglaskom na znakove i pješačke prelaze blizu škola.

Aktivnost 3: SU Ekonomske i trgovinske škole je u sklopu USUD-a obilježio Međunarodni humanitarni dan, press
konferencijom kojom je započeta humanitarna akcija „Jedan slatkiš – jedno sijete“
SU je započeo akciju „jedan slatkiš jedno – dijete“ formiranjem dramske sekcije koja će izvesti predstavu kako bi prikupili dio novca za navedenu akciju. Formirana dramska sekcija je povodom humanitarne akcije „Jedan slatkiš – jedno dijete“ odigrala predstavu „Luda kuća“. Osim ove predstave SU Ekonomske i trgovinske škole Doboj, je u saradnji sa ostalim SU srednjih škola Doboja, organizovao kulturno veče, čiji snimak možete pogledati na adresi: http://www.youtube.com/watch?v=7XYDMHG7Z3I
Sav prihod od prodaje ulaznica iskorišten je za kupovinu novogodišnjih paketića djeci izdvojenoj iz porodice, djeci sa poteškoćama u razvoju i socijalno ugroženoj djeci.

Aktivnost 4: SU je do januara napravio značajan napredak u odnosu na prethodne godine, samim tim što je SU
naše škole je odobren projekat „Ljepša škola – ljepša budućnost“. Navedeni projekat podrazumijeva krečenje škole, izradu grafita sa nazivom škole, izradu polica, izradu oglasnih ploča, izradu korpi za kišobrane… Projekat je trenutno u implementaciji.
Aktivnost 5: PUŠ – Prava u škole, u vidu velikih plakata su postavljena i u Ekonomskoj i trgovinskoj školi Doboj.
PUŠ akcija je odrađena u produženom roku.

Aktivnost 6:Učešće u diskusiji „Imaš pravo znati – dobar savjet zdravlja vrijedi“.

Aktivnost 7: ŠIT – Šuti i trpi – SU Ekonomske i trgovinske škole je podržan od strane uprave po pitanju ove
akcije. Akcija je odrađena u gradskom parku, i to u Doboju.

5. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)

Aktivnost 1: NAŠ – Fest – festival srednjoškolaca.
Aktivnost 2: mRASPRAVA
Aktivnost 3: Završetak implementacije projekta „Ljepša škola – ljepša budućnost“
Aktivnost 4: Kulturno veče
Aktivnost 5: Izrada i dodjela zahvalnice direktoru škole, za ukazanu podršku SU.

6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
Predstavnik SU nije prisustvovao nastavničkim vijećima jer ima dobru saradnju sa upravom, te dobija izvještaje sa nastavničkog vijeća. Shvatamo da je bitno i prisustvovati, ali u našoj školi nije bilo problema koje bi mogao riješiti SU, a svaki naš prijedlog je iznešen na sjednici i podržan. Ukoliko bude neophodno predstavnik SU će prisustvovati nastavničkom vijeću.

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?
Ono što bi preporučili ostalim SU jeste da motivišu svoje članove. Aktivni članovi SU naše škole su prisustvovali seminarima, radionicama i izletima. Putovanja su jedan od najboljih načina za motivaciju.

8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?
Poteškoće u radu su neodgovornost i nekorištenje postojećih kanala protoka informacija.

9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?
Nekvalitetna komunikacija između rukovodstva i predsjednika SU unutar jedne regije, stvara poteškoće u radu. Dolazi do izmišljanja novih, do tada neizrečenih informacija, kao i do izvrtanja tuđih riječi i svaljivanja krivice na drugog, u cilju nesnošenja odgovornosti za sopstvene postupke.


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007