Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


07.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

od Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
Gimnazija ,,Jovan Dučić“ Doboj Svjetlana Telebak 053-200-970 gimdo38@teol.net

2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Đurić Jovana III 16 Slavica Marković, Vesna Radetić

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? NE

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:
Savjet učenika nae škole je učestvovao u inicijativi PUŠ, i nismo imali nikakvih poteškoća u toku ove akcije. Učestvovali smo zato što smatramo da će na ovaj način doći do izražaja naša prava, tj prava srednjoškolaca, i uvijek će nam biti ,,pri ruci“. Takođe, ako bismo imali nekih nejasnoća što se tiče ocjenjivanja, uvijek možemo da provjerimo u zakonu koji nam je sada dostupan na vidnom mjestu.

4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 05.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1: Naša prva aktivnost ove školske godine, bilo je učestvovanje u projektu ,,Ja i moj drugar“. Pri realizaciji zadatka koji smo dobili smo oformili tim koji je sve uspješno odradio.

Aktivnost 2: I ove godine, učestvovali smo u promociji školskog časopisa ,,Koraci“.

Aktivnost 3: Na nivou USUD-a (Unije savjeta učenika Doboja) organizovali smo kulturno veče pod nazivom ,,Budimo humani“, gdje smo naplaćivali ulaz i na taj način prikupili novac za akciju ,,Jedan slatkiš-jedno dijete“. Takođe u sklopu ove akcije, je organizovana predstava Ekonomske škole, koja je takođe pomogla prikupljanju novčanih sredstava. Nakon ovih aktivnosti, održana je podjela paketića djeci sa posebnim potrebama i socijalno ugroženoj djeci. Naravno u sklopu ove akcije održano je i prikupljanje novca i slatkiša u okviru škole.

Aktivnost 4: Pokrenuta je vršnjačka edukacija, u odjeljenjima I, II i III razreda, na aktuelne teme: volonterzam, vršnjačko zlostavljanje, seksualno reproduktivno zdravlje. Ova aktivnost je još u toku.

Aktivnost 5: ,,Profesor na jedan dan“. Učenici su imali priliku da se upoznaju sa radom profesora, da predaju lekcije u drugim razredima i u drugim odjeljenjima.

Aktivnost 6: USUD je poslao projekat NAŠ-fest sa ciljem da se pokrene jedna tradicija, i da ovaj festival bude održan svake godine. U toku su pripreme za festival.5. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 05.05.2012.)

Aktivnost 1: Jedna od aktivnosti koje savjet učenika treba da uradi do kraja godine je svakako promocija gimnazije u osnovnim školama. To će biti ostvareno u narednim sedmicama. Planiramo da jedan dan bude Dan otvorenih vrata Gimnazije i da tog dana učenici osnovnih škola upoznaju gimnaziju, takođe su pripremljene prezentacije za njih, gdje će biti upoznati sa predmetima, prostorijama škole, profesorima,...

Aktivnost 2: Završavanje vršnjačke edukacije.

Aktivnost 3: Promocija novog broja školskog časopisa ,,Koraci“.

Aktivnost 4: Realizacija NAŠ-fest-a.

Aktivnost 5: Učestvovanje u biranju učenika generacije.6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
Nijednom.

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?
Mislimo da će Dan otvorenih vrata Gimnazije da se pokaže kao veoma dobra ideja. Učenici će imati priliku da se upoznaju sa našom školom i sam doživljaj će biti drugačiji. Isto, ovakav način prezentacije škole mnogo olakšavajući.

8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?
Ove školske godine, naišli smo na problem, kada smo trebali realizovati ŠIT akciju. Dobili smo potpunu zabranu učestvovanja u ovoj akciji. Takođe problem SU je taj što nam nije omogućen pristup nastavničkom vijeću.

9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?
/

dokumenti uz aktivnost:
Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj


» Izvještaj o radu Savjeta učenika za školsku 2013/2014 i plan rada za školsku 2014/2015 - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u" - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Izvještaj o radu Savjeta učenika - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Izvještaj o radu savjeta učenika - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012 - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Promocija Opštih izbora 2010 - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Promocija upisa gimnazije u osnovnim školama - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Književno veče sa Jelenom Pejić i gimnazijalcima - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Školski časopis – Koraci - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Sastanak Savjeta učenika grada Doboja - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Savjet učenika i Crveni krst u akciji - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Edukacija o volonterizmu - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Akcija HIV/AIDS - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Jedno dijete, jedan slatkiš - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Osavremenjavanje školske biblioteke - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj

» Vršnjačka edukacija novih članova Savjeta učenika - Gimnazija „Jovan Dučić“ Doboj


Copyright © by OKC 2007