Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


08.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

od Tehnička škola Gradiška

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
Srednja stručna i tehnička škola Gradiška Miladin Gagic 051/ 816-828 pedagog.gradiska@gmail.com


2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Spomenka Raca 24 Biljana Drinić

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? DA

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:


4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1: U našu tradiciju je već prešla humanitarna akcija "Jedan slatkiš, jedno dijete" u kojoj su sudjelovali svi učenici naše škole. Od skupljenih prihoda, kupljeni su slatkiši i s ljubavlju napravljeni i podijeljeni paketići za djecu sa posebnim potrebama (Udruženje "Minerali").

Aktivnost 2: Međunarodni dana volontera-5 decembar, obilježava se u svijetu kao podsjećanje na dan kada je 1970.god. stvoren Program Ujedinjenih naroda za volontere. Također, jedan od tradicionalnih projekata koji se unazad nekoliko godina provodi u našoj školi je projekt pod nazivom "Zajedno kroz starost" koji realiziraju učenici medicinske struke uz podršku Vijeća učenika. Učenici medicinske struke u Domu penzionera svakog 5.decembra mjere krvni tlak i nivo šećera u krvi starijim građanima.Akcija je odlično odrađena i mnogi građani su bili zadovoljni svojim zdravstvenim stanjem, kao i mladi budući doktori koji su im povodom dana volontera izašli u susret i pomogli im da saznaju nešto više o svome zdravlju na ovaj način.

Aktivnost 3: Pored mnogo humanitarnih akcija uspješno sprovedenih u našoj školi, još jedna u nizu značajnih akcija vrijedna spomena je "PUŠ" (Prava u škole) akcija. Naime, svjedoci smo da se učenička prava često krše u školama, nismo uključeni u procese donošenja odluka, nismo dovoljno zaštićeni, nitko nam nije objasnio pravilnik o ocjenjivanju, tako je rukovodstvo mreSVUBIH-a (Mreža savjeta / vijeća učenika BiH) došao na ideju da se u svakoj učionici širom BiH nalaze prava srednjoškolaca, kao i pravilnik o ocjenjivanju. Naša škola je bez velikih poteškoća uspješno provela spomenutu akciju i na radost svih nas u svakoj učionici pored kućnog reda škole nalaze se prava nas učenika kao i pravilnik o ocjenjivanju.
Aktivnost 4: Mnogobrojne humanitarne akcije...

5. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)

Aktivnost 1: U planu nam je još jedna humanitarna akcija za učenike koji nisu u mogućnosti platiti matursku ekskurziju ili matursku zabavu. Akcija je planirana od 14.-19.05.2012.godine i nadamo se da će biti uspješna kao i sve ostale akcije što su sprovedene u prethodnom periodu.

Aktivnost 2: Na kraju svake školske godine Savjet učenika u saradnji sa upravom škole organizuje jednodnevni izlet povodom završetka školske godine.Početkom juna je planiran izlet i ove godine. Nadamo se da ćemo uživati kao i prethodnih godina.6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
Predsjednik Savjeta učenika je prisustvovao na svim sjednicama nastavničkog vijeća i školskog odbora.

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?
Predlažem da predsjednici što češće održavaju sastanke i da veoma pažljivo slušaju svoje članove kada imaju riječ,posebno ako se radi o nekom veoma važnom problemu. Da predsjednici budu hrabri i da se ne boje stati u korist učenika. Takođe je veoma važno pohvaliti učenike kada oni to zasluže (npr.neki izlet i sl.). Mnogim učenicima ,kao i cijeloj društvenoj zajednici je potrebna pomoć u vidu nekih humanitarnih akcija i sl. Savjet učenika tu ima vodeću ulogu i može učiniti mnogo toga da se pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija.

8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?
Sve je bilo u redu.

9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?
/

dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007