Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


01.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika

od Mašinska škola Mrkonjić Grad

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
Mašinska Škola Mrkonjić Grad Milorad Pekez 050/211-315 ssrs22mg@inecco.net


2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Goran Zec II Draga Lekić

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? DA

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:
-

4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1: Humanitarna akcija za prikupljanje pomoći za našeg sugradjanina Dragomira Bajića. U toj akciji učenici Mašinske Škole su prikupili zadovoljavajuću sumu novca.

Aktivnost 2: Obilježavanje svjetskog dana porbe protiv Side. U toku te aktivnosti odradjene su edukativne radionice u saradnji sa OO Centar iz Mrkonjić Grada. Prezentacije na temu sexualnog i reproduktivnog zdravlja održali su vršnjacki edukatori iz organizacije XY. Cilj ove akcije je bio podizanje svijesti omladine u vezi sigurnog sexualnog odnosa.

Aktivnost 3: Uredjenje školskog dvorista i unutrašnjosti škole.5. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)

Aktivnost 1: Učestvovanje u biranju učenika generacije.

Aktivnost 2:

3,4,5...i tako dalje

6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
Predstavnik savjeta učenika je dobio direktorovo odobrenje za prisustvo na nastavničkom vijeću i školskom odboru, ali još nikako nije dobio poziv za prisustvo.

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?
-

8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?
Najveći problem pri realizaciji aktivnosti savjeta/vijeća učenika su pojedini profesori kojima ne odgovara rad savjeta učenika.

9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?
-dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007