Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


01.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika

od Gimnazija Mrkonjić Grad

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
Gimnazija Mrkonjić-Grad Predrag Kokeza 050/213-501 gimnazijamg@zona.ba

2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Milica Kopuz 25 Prof. Biljana Stupar

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA / NE
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA / NE
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? DA / NE

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:


4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1: Formiranje Savjeta učenika , Septembar 2011.

Aktivnost 2: Usvajanje plana rada Savjeta učenika, sepetmbar 2011.

Aktivnost 3: Obiljezavanje Međunarodnog dana djeteta, 20.XI 2011. Godine. Akcija se sastojala od upoznavanja učenika sa pravima djece po Konvenciji o pravima djeteta. Članovi savjeta su pisali na papiriće prava djece, te nakon toga ih lijepili po školi, po drugim učenicima i dijelili ih. Svrha je upoznavanje učenika sa našim pravima.

Aktivnost4: Prisustvovanje sastanku mRESURS-a, Bardača, Novembar 2011. Godine

Aktivnost5: Prisustvovanje Okruglom stolu, Ekonomska škola BL, Novembar 2011. Godine

Aktivnost6: Istraživanje OKC-a u našoj školi. Učenici su ispunjavali upitnike, koje je predsjednik Savjeta učenika dobio na sastanku na Bardači. Na osnovu ovih upitnika u cijeloj BiH, su izvučena univerzalna pitanja srednjoškolaca, koja su bila dio ŠiT akcije.

Aktivnost7: Obilježavanje Međunarodnog dana volontera, decembar 2011. Godine. Akcija je trajala jedan dan. Taj dan su članovi Savjeta učenika mijenjali naše profesore na po jedan čas. Svrha je upoznavanje učenika sa danom volontera i upoznavanje cijele škole sa uspješnosti vršnjačke edukacije.

Aktivnost8: Humanitarna akcija „Jedan slatkiš-jedno dijete“. Decembar 2011. Godine. Akcija se sastojala u sakupljanju slatkiša i školskog pribora od strane učenika i profesora naše škole. Nakon što smo sakupili slatkiše, spakovali smo ih u paketiće, te su članovi Savjeta učenika odnijeli paketiće učenicima područnih škola. Osim što smo djeci odnijeli paketiće, proveli smo sa djecom nekoliko sati i družili se i igrali sa njima.

Aktivnost9: Prisustvovanje SHL treningu, Sarajevo, Januar 2012. Godine. Dva najaktivnija člana Savjeta učenika su prisustvoovala ovome treningu. NA treningu su naučili neke vještine, za koje se nadamo da će nam pomoći u daljem radu Savjeta učenika.

Aktivnost10:Prisustvovanje sastanku mResursa, Laktaši, Mart 2012. Predsjednik savjeta učenika je prisustvovao sastanku na kojem su planirani detalji daljeg rada Savjeta učenika

Aktivnost11: PUŠ akcija. Akcija se sastojala u postavljanju prava učenika koja su najviše ugoržena u svaku učionicu naše škole. Ovu akciju je fonansirala škola. A svrha akcije je u upoznavanju profesora i učenika o pravima učenika i pravilnikom o ocjenjivanju.

Aktivnost12: ŠIT akcija. Akcija se sastojala o postavljanju univerzalnih pitanja koja smo dobili na osnovu rezultata istraživanja OKC-a. U pet do 12, učenici su izašli na trg, te sa trakicama preko usta pokazali da učenici smiju samo da šute i trpe nepoštovanje prava učenika.

4,5,6...i tako dalje

5. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)

Aktivnost 1:

Aktivnost 2:

3,4,5...i tako dalje

6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
U toku ove godine, ni jedan predstavnik SU nije prisustvovao NV ili ŠO, jer niko nije bio zainteresovan, ali prethodnih godina jesu.

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?
Aktivnost8: Humanitarna akcija „Jedan slatkiš-jedno dijete“.
Aktivnost7: Obilježavanje Međunarodnog dana volontera, decembar 2011.


8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?


9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007