Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


01.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika

od Gimnazija Banja Luka

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
Gimnazija Banja Luka Banja Luka Zoran Pejašinović 051/ 213 - 259 info@gimnazijabanjaluka.org


2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Srđan Grujić (IV) 46 Ranka Tutnjević

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA / NE
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA / NE
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? DA / NE

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:


4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1: Obilježavanje Međunarodnog dana srednjoškolaca 17.11. Tog dana, neki učenici sa profesorima zamijenili uloge i tog dana držali nastavu u svojim odjeljenjima. Nije bilo ispitivanja i kontrolnih radova. Izvrišni odbor Savjeta učenika Gimnazije (IO SUG) je vršio poslove uprave škole, direktora je mijenjao predsjednik SUG, a pomoćnika direktora potrpredsjednik SUG-a.

Aktivnost 2: Povodom Međunarodnog dana srednjoškolaca u Gimnaziji je 19.11 u trajanju od 19h do 24h održana svirka. Ulaznice su bile 3km a prihod od skupljenih ulaznica je išao u budžet Savjeta učenika Gimnazije, koji služi za organizovanje daljih akcija.

Aktivnost 3: Povodom humanitarne akcije „Jedan slatkiš, jedno dijete“, Gimnazijalci su pripremili 130 paketića slatkiša koji su članovi Savjeta odnijeli u Javnu kuhinju i tamo podijeli paketiće porodicama koje imaju djecu. Jedan dio paketića su dijelili sa mobilnim timom koji je raznosio hranu po Banjaluci, a drugi dio su podijelili u javnoj kuhinji.

Aktivnost 4: Savjet učenika je pokrenuo ideju o održavanju humanitarne svirke za sestre Gajić koje boluju od lafore. Na ovoj svirci koja se održala 24. marta u trajanju od 19h do 24h i na kojoj su učestovali poznati banjalučki bendovi. Ulaznice su se prodavale po cijeni od 3 i 5 KM i skupljeni iznos od oko 1100 KM je uplaćen na žiro račun za pomoć sestrama Gajić. Savjet učenika Gimnazije je donirao 200 KM iz svog budžeta za sestre Gajić.

5. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)

Aktivnost 1: Članovi SUG-a koji su u četvrti razred , učestvovaće u organizovanju maturske večeri i ogranizovanju posljednjeg dana škole, uz prigodan zabavni program.

Aktivnost 2: Fotografisanje učenika Gimanzije zajedno sa razrednim starješinom od prvih, drugih i trećih razreda obaviće se pod organizacijom SU.6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
U protekloj školskoj godini predstavnik SUG je bio prisutan 5 puta na sjednicama nastavničkog vijeća.

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?
Gimnazijalci su dobro poznati po svirkama koje organizuju najmanje dva puta u toku školske godine. Ovo su prvo počele kao interne zabave, a kasnije su se pretvorile u humanitarne svirke i žurke koji su se pokazale kao dobar način da se prikupi novac za humanitarne akcije. Jedno divno iskustvo je organizovanje zabava ovakvog tipa i način da se zbliže učenici drugih škola.

8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?
Nije bilo većih problema.


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007