Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


20.12.2011

PREZENTACIJA RADA SAVJETA UČENIKA

od Muzička škola,,Savo Balaban\




I ove godine nastavljamo sa aktivnostima Savjeta učenika. Dana 07. 12. 2011. godine u 12:00 časova održano je predavanje na temu Prezentacija rada Savjeta učenika. Organizatori predavanja i predavači su članovi Savjeta učenika: ANETA MAKANJIĆ, DIMITRIJE VOKIĆ, AMRA MEHADŽIĆ, JANA VUKOVIĆ, MILAN PANIĆ, RAKJKO LOPAR, KRISTINA TRIVIČEVIĆ I BIANCA CHALUPA .

Cilj predavanja je : javno predstaviti rad Savjeta učenika, motivisati ostale učenike i nastavnike da se aktivno uključe u rad Savjeta učenika, upoznati učenike sa njihovim obavezama i pravima i detaljnije objasniti Pravilnik o radu Savjeta učenika. Učenici i nastavnici imali su priliku pogledati prezentaciji rada Savjeta učenika i uključiti se u diskusiju nakon predavanja.

Direktor škole prof. Gojko Rađenović je istakao da je predavanje adekvatno pripremljeno i da je zadovoljan ponašanjem učenika koji su pripremili predavanje u namjeri da informišu ostale učenike i nastavnike o radu Savjeta učenika. Zahvaljujemo se učenicima koji su učestvovali i rukovodstvu škole, jer su nas podržali u realizaciji MUZIČKA ŠKOLA „SAVO BALABAN“
PRIJEDOR
SAVJET UČENIKA




PROGRAM

PREZENTACIJA RADA I AKTIVNOSTI SAVJETA UČENIKA


Pozdravljanje učenika od strane koordinatora Savjeta učenika prof. Zorice Fuštar


1. Rajko Lopar učenik I razreda SMŠ – UVOD
2. Kristina Trivičević učenica I razreda SMŠ – KRATKA PREZENTACIJA O SAVJETU UČENIKA NA OSNOVU PLANA I PROGRAMA RADA SAVJETA UČENIKA
3. ANETA MAKANJIĆ učenica III razreda SMŠ –
PREZENTACIJA (I dio)
4. DIMITRIJE VOKIĆ učenik IV razreda SMŠ – PREZENTACIJA ( II dio)
5. Kristina Trivičević – O ŠKOLI
6. Jana Vuković učenica III razreda SMŠ – ANKETA
7. Bianca Chalupa učenica II razreda SMŠ – ANKETA
8. Amra Mehadžić učenica II razreda SMŠ – DISKUSIJA
9. Milan Panić učenik I razreda SMŠ – DISKUSIJA
10. Stefan Milojica - edukacija


dokumenti uz aktivnost:




Muzička škola,,Savo Balaban\


» Izvještaj za drugi dio aktivnosti ,,Škola po PS-u" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Izvještaj o radu Savjeta učenika - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PREZENTACIJA RADA SAVJETA UČENIKA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» IZVEŠTAJ O HUMANITARNOJ AKCIJI UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE "SAVO BALABAN" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» KONCERT UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE "SAVO BALABAN" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» IZVJESTAJ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» AKTIVNOSTI - KONCERTI - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PROJEKAT "VOLONTIRAJ-KREDITIRAJ" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» VOLONTERSKA AKCIJA SPECIJALNA SKOLA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» ORGANIZOVANJE MATURSKOG I GODIŠNJEG KONCERTA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Održan izborni sastanak - Muzička škola,,Savo Balaban\

» VOLONTIRAJ KREDITIRAJ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Muzička škola,,Savo Balaban\

» PREDAVANJE NA TEMU "PRVA POMOĆ" - Muzička škola,,Savo Balaban\

» POSJETA SPECIJALNOJ ŠKOLI ĐORDJE NATOŠEVIĆ - Muzička škola,,Savo Balaban\

» "SVETI SAVA" ŠKOLSKA SLAVA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» POFESIONALNA ORJANTACIJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA PRIJEDORSKE REGIJE - Muzička škola,,Savo Balaban\

» KONCERT U DOMU PENZIONERA - Muzička škola,,Savo Balaban\

» Obilježavanje Dana borbe protiv SIDE - Muzička škola,,Savo Balaban\

» HUMANITARNI VASKRŠNJI KONCERT - Muzička škola,,Savo Balaban\










Copyright © by OKC 2007