Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


19.04.2011

IZVEÅ TAJ O HUMANITARNOJ AKCIJI UÄŒENIKA MUZIÄŒKE Å KOLE "SAVO BALABAN"

od Muzička škola,,Savo Balaban\

I ove godine nastavljamo sa humanitarnim akcijama učenika muzičke škole. Savjet učenika u saradnji sa upravom škole je ugostio 09.03.2011 godine u 12 časova predstavnike Udruženja za mentalno nedovoljno razvijenu djecu, kako bi promovisali svoj rad i ostvarili bolju komunikaciju sa učenicima naše škole. Učenici i nastavnici imali su priliku pogledati rukotvorine osoba koje su bile prisutne u našim prostorijama i kupiti po simboličnoj cijeni od 2 KM.
Cilj akcije: upoznati učenike i profesore sa postojanjem i aktivnim radom pomenutog udruženja, da osobe kaje su ometene u razvoju posjete muzičku školu i vide gdje se izvode časovi klavira, gitare,harmonike, violine i ostalih instrumenata, da se razvije kvalitetna komunikacije i tolerancija među učenicima.
Savjet učenika je pripremio zanimljiv program za sve prisutne. Pored tačaka koje su pripremili za koncert, učenici su rekli nešto više o svojim instrumentima na kojima su izvodili pripremljene kompozicije.
Direktor škole prof.Gojko Rađenović je istakao da je posjeta i program adekvatno pripremljen i da je zadovljan ponašanjem učenika i nastavnika koji su dočekali goste u namjeri da uljepšaju dan osobama koje su ne svojom krivicom, često zanemarene udruštvu.
Zahvaljujemo se učenicima koji su učestvovali i rukovodstvu škole, jer su nas podržali u realizaciji ideje da mentalno nedovoljno razvijene osobe promovišu svoj rad i proizvode u muzičkoj školi.
Predsjednik Savjeta učenika Dimitrije Vokić

dokumenti uz aktivnost:
Muzička škola,,Savo Balaban\


» IzvjeÅ¡taj za drugi dio aktivnosti ,,Å kola po PS-u" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» IzvjeÅ¡taj o radu Savjeta učenika - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» PREZENTACIJA RADA SAVJETA UÄŒENIKA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» IZVEÅ TAJ O HUMANITARNOJ AKCIJI UÄŒENIKA MUZIÄŒKE Å KOLE "SAVO BALABAN" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» KONCERT UÄŒENIKA MUZIÄŒKE Å KOLE "SAVO BALABAN" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» IZVJESTAJ - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» AKTIVNOSTI - KONCERTI - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» PROJEKAT "VOLONTIRAJ-KREDITIRAJ" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» VOLONTERSKA AKCIJA SPECIJALNA SKOLA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» ORGANIZOVANJE MATURSKOG I GODIÅ NJEG KONCERTA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» Održan izborni sastanak - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» VOLONTIRAJ KREDITIRAJ - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» Realizovane aktivnosti u 2008/09 i planirane aktivnosti SU u 2009/10 godini - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» PREDAVANJE NA TEMU "PRVA POMOĆ" - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» POSJETA SPECIJALNOJ Å KOLI ĐORDJE NATOÅ EVIĆ - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» "SVETI SAVA" Å KOLSKA SLAVA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» POFESIONALNA ORJANTACIJA UÄŒENIKA OSNOVNIH Å KOLA PRIJEDORSKE REGIJE - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» KONCERT U DOMU PENZIONERA - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» Obilježavanje Dana borbe protiv SIDE - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\

» HUMANITARNI VASKRÅ NJI KONCERT - Muzička Å¡kola,,Savo Balaban\


Copyright © by OKC 2007